КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


 

Спеціалізована вчена рада у Київському національному лінгвістичному університеті
з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації
Романенко Ольги Петрівни «Комбінаторна семантика демінутивів
у новогрецькій, сербській та українській мовах (на матеріалі колискових пісень)»
на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки
за спеціальністю 035 Філологія (науковий керівник – доктор філологічних наук,
професор Корольова А. В.)

 

П.І.Б. здобувачаТема дисертаціїСпеціальністьОфіційний захист (дата, час)Матеріали для оприлюднення
Романенко Ольга ПетрівнаКомбінаторна семантика демінутивів у новогрецькій, сербській та українській мовах (на матеріалі колискових пісень)035 Філологія 20.10.2022  14.30Склад спеціалізованої вченої ради

Анотація


Електронна копія дисертації


Посилання на вебсайт, де здійснюватиметься пряма трансляція захисту дисертації


Відгук офіційного опонента док. філол. н., проф. Толчеєвої Т.С.


Відгук офіційного опонента канд. філол. н., доц. Рудої Н.В.


Рецензія канд. філол. н., доц. Мусієнко Ю.А.


Рецензія канд. філол. н., доц. Бурки Н.А.

 

Захист відбудеться за адресою:

м. Київ, вул. Велика Васильківська, 73,

Київський національний лінгвістичний університет,

аудиторія 233


Рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії


Відеозапис трансляції захисту дисертації Романенко О.П.


Відеозапис трансляції захисту дисертації Романенко О.П., на який накладено електронну печатку КНЛУ


ПРОТОКОЛ створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого підпису


Наказ про видачу диплома доктора філософії та додатка до нього

 

 

              

Банківські реквізити для оплат

revizity dlya2

   

Київський Національний Лінгвістичний університет

Tel: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
Tel: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
Fax :+38 (044) 287-67-88

е-mail : knlu@knlu.edu.ua

НАШЕ РОЗТАШУВАННЯ

03150, Україна
м. Київ-150,
вул.Велика Васильківська,73

Legal notice

Top