КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


 

 

 Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах) Закон України "Про вищу освіту" від 1 липня 2014 року № 1556-VII

 Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність" від 26 листопада 2015 року № 848-VIII

 Закон України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" від 8 вересня 2011 року N 3715-VI

 Закон України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" від 11 липня 2001 року N 2623-III

 Закон України "Про науково-технічну інформацію" від 25 червня 1993 року N 3322-XII

 Закон України "Про відкритість використання публічних коштів" від 11 лютого 2015 року № 183-VIII ПОЛОЖЕННЯ про відділ науково-дослідної роботи Київського національного лінгвістичного університету

 ПОЛОЖЕННЯ про порядок реалізації права на академічну мобільність і порядок перезарахування результатів навчання здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії – учасників програм академічної мобільності Київського національного лінгвістичного університету

 ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність здобувачів вищої освіти Київського національного лінгвістичного університету ((перший (бакалаврський) і другий (магістерський) рівні вищої освіти; денна і заочна форми здобуття освіти)

 ПОРЯДОК ПЕРЕВІРКИ на наявність академічного плагіату дисертацій, поданих до розгляду в спеціалізовані вчені ради Київського національного лінгвістичного університету

 ПОРЯДОК ПЕРЕВІРКИ на наявність академічного плагіату дисертацій здобувачів ступеня доктора філософії у Київському національному лінгвістичному університеті

 ПОЛОЖЕННЯ про запобігання плагіату та інших видів академічної нечесності у навчальній та науково-дослідній роботі науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти Київського національного лінгвістичного університету

 Договір про співпрацю з ТОВ "АНТИПЛАГІАТ" № 01-12/2017

 Додаткова угода до Договору про співпрацю з ТОВ "АНТИПЛАГІАТ" 2021 року

 Додаткова угода до Договору про співпрацю з ТОВ "АНТИПЛАГІАТ" 2022 року ПОЛОЖЕННЯ про проведення конкурсного відбору Міністерством освіти і науки України наукових проектів,які виконуються підвідомчими вищими навчальними закладами III–IV рівнів акредитації та науковими установами Міністерства за рахунок коштів загального фонду державного бюджету

 ПОЛОЖЕННЯ про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства, подальше виконання цих робіт і розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та управління ними

 Положення про студентський науковий гурток у Київському національному лінгвістичному університеті

 Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Київського національного лінгвістичного університету

 Положення про наукові школи Київського національного лінгвістичного університету 

Перелік секцій за фаховими напрямами Наукової ради МОН (2012–2015 рр.)


Перелік секцій за фаховими напрямами Наукової ради МОН 2016 р.


 

 

              

Банківські реквізити для оплат

revizity dlya2

   

Київський Національний Лінгвістичний університет

Tel: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
Tel: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
Fax :+38 (044) 287-67-88

е-mail : knlu@knlu.edu.ua

НАШЕ РОЗТАШУВАННЯ

03150, Україна
м. Київ-150,
вул.Велика Васильківська,73

Legal notice

Top