КИЇВСЬКИЙ     НАЦІОНАЛЬНИЙ     ЛІНГВІСТИЧНИЙ     УНІВЕРСИТЕТ


 

11 наукових шкіл, аспірантура, докторантура, 5 спеціалізованих вчених рад, освітньо-наукові центрі та ін.

За роки діяльності 2 спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій у галузі германського, романського, порівняльно-історичного і типологічного мовознавства, теорії і методики навчання іноземних мов, педагогіки захищено 1048 дисертацій, з яких 52 – докторські. За своїм науковим рівнем і навчально-методичним потенціалом Київський національний лінгвістичний університет належить до групи вищих закладів освіти, які забезпечують фундаментальну наукову, загальнокультурну, практичну підготовку фахівців з іноземних мов.

 

В університеті склалися й плідно функціонують наукові школи з:

 

  • лінгвістики, методики викладання іноземних мов, педагогіки, психології: комп’ютерної лінгвістики та статистичної лексикографії (проф. Перебейнос В.І.),
  • лінгвостилістики та когнітивної поетики (проф. Воробйова О.П., проф. Кагановська О.М.),
  • романо-германської фразеології та фразеографії (проф. Гамзюк М.В.),
  • фонології, фоностилістики та риторики мовленнєвої комунікації (проф. Васько Р.В., проф. Стеріополо О.І., проф. Дворжецька М.П., проф. Валігура О.Р., проф. Панасенко Н.І.),
  • контрастивної семантики та типології (проф. Денисова С.П., проф. Мусієнко В.І.),
  • прагмалінгвістики та мовленнєвої комунікації (проф. Ніконова В.Г.), невербальної комунікації (проф. Сєрякова І.І.),
  • методики навчання іноземних мов (проф. Ніколаєва С.Ю., проф. Бориско Н.Ф., проф. Бігич О.Б.),
  • психосемантики особистішої та соціокультурної свідомості (проф. Бондаренко О.Ф.),
  • зарубіжного та порівняльного літературознавства (проф. Висоцька Н.О.),
  • порівняльної педагогіки (проф. Левченко Т.I.).

 

В університеті діє лабораторія комп’ютерної лінгвістики, яка веде новий напрям наукових робіт – створення системи електронних навчальних перекладних словників “Глоса”. Добір лексики для цієї системи здійснюється на основі частотних словників; самі перекладні словники поділено за рівнями вивчення мови. Систему оснащено звуковим супроводом. Її адресатами є ті, хто вивчає іноземні мови, причому як європейські, так і мови країн Близького, Середнього і Далекого Сходу.

 

 

НОВИНИ  ТА ПОДІЇ

 

              

Банківські реквізити для оплат

revizity dlya2

Київський Національний Лінгвістичний університет

Tel: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
Tel: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
Fax :+38 (044) 287-67-88

е-mail : knlu@knlu.edu.ua

НАШЕ РОЗТАШУВАННЯ

03150, Україна
м. Київ-150,
вул.Велика Васильківська,73

Top