КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


 

11 наукових шкіл, аспірантура, докторантура, 5 спеціалізованих вчених рад, освітньо-наукові центрі та ін.

За роки діяльності 2 спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій у галузі германського, романського, порівняльно-історичного і типологічного мовознавства, теорії і методики навчання іноземних мов, педагогіки захищено 1048 дисертацій, з яких 52 – докторські. За своїм науковим рівнем і навчально-методичним потенціалом Київський національний лінгвістичний університет належить до групи вищих закладів освіти, які забезпечують фундаментальну наукову, загальнокультурну, практичну підготовку фахівців з іноземних мов.

В університеті діє лабораторія комп’ютерної лінгвістики, яка веде новий напрям наукових робіт – створення системи електронних навчальних перекладних словників “Глоса”. Добір лексики для цієї системи здійснюється на основі частотних словників; самі перекладні словники поділено за рівнями вивчення мови. Систему оснащено звуковим супроводом. Її адресатами є ті, хто вивчає іноземні мови, причому як європейські, так і мови країн Близького, Середнього і Далекого Сходу.

 

 

НОВИНИ  ТА ПОДІЇ

 

              

Банківські реквізити для оплат

revizity dlya2

   

Київський Національний Лінгвістичний університет

Tel: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
Tel: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
Fax :+38 (044) 287-67-88

е-mail : knlu@knlu.edu.ua

НАШЕ РОЗТАШУВАННЯ

03150, Україна
м. Київ-150,
вул.Велика Васильківська,73

Legal notice

Top