КИЇВСЬКИЙ     НАЦІОНАЛЬНИЙ     ЛІНГВІСТИЧНИЙ     УНІВЕРСИТЕТ


 

 

Спеціалізована Вчена рада у Київському національному лінгвістичному університеті з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ликіної Віри Вікторівни «Вербалізація концепту ДЕМОКРАТІЯ у сучасному англомовному політичному дискурсі: когнітивно-риторичний аспект» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 035 Філологія (науковий керівник — доктор філологічних наук, професор Потапенко С. І.)

Спеціалізована Вчена рада у Київському національному лінгвістичному університеті з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Польової Олени Сергіївни «Метафора у промовах сучасних турецьких політиків: типологія і функції» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 035 Філологія (науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Сорокін С. В.)

 ДФ 26.054.001

По захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії


Список членів спеціалізованої вченої ради ДФ 26.054.001


Список здобувачів, рекомендованих до захисту у спеціалізованій вченій раді ДФ 26.054.001

 ДФ 26.054.002

По захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії


Список членів спеціалізованої вченої ради ДФ 26.054.002


Список здобувачів, рекомендованих до захисту у спеціалізованій вченій раді ДФ 26.054.002

 ДФ 26.054.003

По захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії

Список членів спеціалізованої вченої ради ДФ 26.054.003


Список здобувачів, рекомендованих до захисту у спеціалізованій вченій раді ДФ 26.054.003

 Д 26.054.01
(квітень 2020 р. – 15 травня 2021 р.)

По захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук
за спеціальностями:

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки;
13.00.02 – теорія та методика навчання: германські мови;
13.00.02 – теорія та методика навчання: романські мови

Список членів спеціалізованої вченої ради Д 26.054.01


Список здобувачів, захищених у спеціалізованій вченій раді Д 26.054.01

 Д 26.054.02

(березень 2020 р. – 15 травня 2021 р.)

По захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філологічних наук
за спеціальностями:

10.02.04 – германські мови;
10.02.05 – романські мови;
10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство


Список членів спеціалізованої вченої ради Д 26.054.02


Список здобувачів, рекомендованих до захисту у спеціалізованій вченій раді Д 26.054.02

 Д 26.054.05
(грудень 2017 р. – 15 травня 2021 р.)

По захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філологічних наук
за спеціальностями:

10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії;
10.02.16 – перекладознавство


Список членів спеціалізованої вченої ради Д 26.054.05


Список здобувачів, рекомендованих до захисту у спеціалізованій вченій раді Д 26.054.05

 К 26.054.06
(червень 2018 р. – 15 травня 2021 р.)

По захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук
за спеціальностями:

10.01.04 – література зарубіжних країн;
10.01.06 – теорія літератури


Список членів спеціалізованої вченої ради К 26.054.06


Список здобувачів, рекомендованих до захисту у спеціалізованій вченій раді К 26.054.06

 

              

Банківські реквізити для оплат

revizity dlya2

Київський Національний Лінгвістичний університет

Tel: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
Tel: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
Fax :+38 (044) 287-67-88

е-mail : knlu@knlu.edu.ua

НАШЕ РОЗТАШУВАННЯ

03150, Україна
м. Київ-150,
вул.Велика Васильківська,73

Top