КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Наукові школи

 


Положення про наукові школи Київського національного лінгвістичного університету


 

НАУКОВІ ШКОЛИ
Київського національного лінгвістичного університету

 

1. Наукова школа «Германські мови: система, структура, функціонування»


Галузь знань за державним переліком – 03 Гуманітарні науки.
Засновник – Почепцов Георгій Георгійович, доктор філологічних наук, професор.
Керівник – Васько Роман Володимирович, доктор філологічних наук, професор, ректор Київського національного лінгвістичного університету.
Кількісний склад – 76 осіб, з яких докторів наук – 6, кандидатів наук – 20.
Дата заснування, документ про створення наукової школи – 04.09.2020 р., затверджено рішенням вченої ради КНЛУ (наказ № 60-а «Про введення в дію ухвали вченої ради Університету від 04 вересня 2020 року»).2. Наукова школа «Київська школа «Методика навчання іноземних мов і культур»


Галузь знань за державним переліком – 01 Освіта / Педагогіка.
Засновники – Ляховицький Михайло Васильович, доктор педагогічних наук, професор; Бухбіндер Вольф Абрамович, доктор педагогічних наук, професор.    
Керівник – Ніколаєва Софія Юріївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій Київського національного лінгвістичного університету.
Кількісний склад – 38 осіб, з яких докторів наук – 7, кандидатів наук – 10.
Дата заснування, документ про створення наукової школи – 04.09.2020 р., затверджено рішенням вченої ради КНЛУ (наказ № 60-а «Про введення в дію ухвали вченої ради Університету від 04 вересня 2020 року»).3. Наукова школа «Романістика в КНЛУ: наукові традиції та сучасні вектори розвитку»


Галузь знань за державним переліком – 03 Гуманітарні науки.
Засновник – Бобирєва Марія Максимівна, доктор філологічних наук, професор.
Керівники – Кагановська Олена Марківна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри іспанської та французької філології Київського національного лінгвістичного університету; Савчук Руслана Іванівна, доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іспанської та французької філології Київського національного лінгвістичного університету.
Кількісний склад – 19 осіб, з яких докторів наук – 5, кандидатів наук – 14.
Дата заснування, документ про створення наукової школи – 04.09.2020 р., затверджено рішенням вченої ради КНЛУ (наказ № 60-а «Про введення в дію ухвали вченої ради Університету від 04 вересня 2020 року»).


4. Наукова школа «Когнітивна лінгвокомпаративістика і зіставна типологія мов»


Галузь знань за державним переліком – 03 Гуманітарні науки.
Засновник – Кочерган Михайло Петрович, доктор філологічних наук, професор.
Керівник – Корольова Алла Валер’янівна, доктор філологічних наук, професор, проректор з наукової роботи Київського національного лінгвістичного університету.
Кількісний склад – 26 осіб, з яких докторів наук – 6, кандидатів наук – 15.
Дата заснування, документ про створення наукової школи – 04.09.2020 р., затверджено рішенням вченої ради КНЛУ (наказ № 60-а «Про введення в дію ухвали вченої ради Університету від 04 вересня 2020 року»).


5. Наукова школа «Світовий літературний процес у контексті сучасної гуманітарної науки»


Галузь знань за державним переліком – 03 Гуманітарні науки.
Засновник – Пригодій Сергій Михайлович, доктор філологічних наук, професор.    
Керівники – Висоцька Наталія Олександрівна, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри теорії та історії світової літератури імені професора В. І. Фесенко Київського національного лінгвістичного університету; Шимчишин Марія Мирославівна, доктор філологічних наук, професор, завідувачка кафедри теорії та історії світової літератури імені професора В. І. Фесенко Київського національного лінгвістичного університету.
Кількісний склад – 15 осіб, з яких докторів наук – 6, кандидатів наук – 8.
Дата заснування, документ про створення наукової школи – 04.09.2020 р., затверджено рішенням вченої ради КНЛУ (наказ № 60-а «Про введення в дію ухвали вченої ради Університету від 04 вересня 2020 року»).6. Наукова школа «Фразеологія німецької мови в синхронії і діахронії»
Галузь знань за державним переліком: 03 Гуманітарні науки.
Засновники – Пророченко Ольга Петрівна, кандидат філологічних наук, професор; Гаврись Володимир Іванович, кандидат філологічних наук, професор.
Керівник – Гамзюк Микола Васильович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри німецької філології Київського національного лінгвістичного університету.
Кількісний склад – 96 осіб, з яких докторів наук – 3, кандидатів наук – 91.
Дата заснування, документ про створення наукової школи – 04.09.2020 р., затверджено рішенням вченої ради КНЛУ (наказ № 60-а «Про введення в дію ухвали вченої ради Університету від 04 вересня 2020 року»).7. Наукова школа «Сходознавство в міждисциплінарних наукових парадигмах»


Галузь знань за державним переліком: 03 Гуманітарні науки.
Засновник – Валігура Ольга Романівна, доктор філологічних наук, професор.    
Керівник – Рибалкін Валерій Сергійович, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри східної філології Київського національного лінгвістичного університету.
Кількісний склад – 41 особа, з яких докторів наук – 5, кандидатів наук – 26.
Дата заснування, документ про створення наукової школи – 04.09.2020 р., затверджено рішенням вченої ради КНЛУ (наказ № 60-а «Про введення в дію ухвали вченої ради Університету від 04 вересня 2020 року»).8. Наукова школа «Вітчизняні традиції психологічного консультування»


Галузь знань за державним переліком: 05 Соціальні та поведінкові науки.
Засновник – Бондаренко Олександр Федорович, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології, педагогіки і туризму Київського національного лінгвістичного університету.
Керівник – Бондаренко Олександр Федорович, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології, педагогіки і туризму Київського національного лінгвістичного університету.
Кількісний склад – 85 осіб, з яких докторів наук – 1, кандидатів наук – 7.
Дата заснування, документ про створення наукової школи – 01.10.2020 р., затверджено рішенням вченої ради КНЛУ (протокол № 5 від 01 жовтня 2020 року).9. Наукова школа «Порівняльна педагогіка: Україна і світ»


Галузь знань за державним переліком: 01 Освіта/Педагогіка.
Засновники – Кондратюк Олександр Пантелеймонович, доктор педагогічних наук, професор; Галузинський Володимир Михайлович, доктор педагогічних наук, професор; Євтух Микола Борисович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України.
Керівник – Матвієнко Ольга Василівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач кафедри психології, педагогіки і туризму Київського національного лінгвістичного університету.
Кількісний склад – 18 осіб, з яких докторів наук – 6, кандидатів наук – 8.
Дата заснування, документ про створення наукової школи – 26.10.2020 р., затверджено рішенням вченої ради КНЛУ (протокол № 6 від 26 жовтня 2020 року).

 

10. Наукова школа «Інтегративна концепція тексту і дискурсу: традиції і сучасність» 
 
Галузь знань за державним переліком: 03 Гуманітарні науки.
Засновник і керівник – Потапенко Сергій Іванович, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри англійської філології і філософії мови Київського національного лінгвістичного університету.
Дата заснування, документ про створення наукової школи – 08.11.2022 р., затверджено рішенням вченої ради КНЛУ (протокол № 5 від 08 листопада 2022 року).

              

Банківські реквізити для оплат

revizity dlya2

   

Київський Національний Лінгвістичний університет

Tel: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
Tel: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
Fax :+38 (044) 287-67-88

е-mail : knlu@knlu.edu.ua

НАШЕ РОЗТАШУВАННЯ

03150, Україна
м. Київ-150,
вул.Велика Васильківська,73

Legal notice

Top