КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


 

Спеціалізована Вчена рада у Київському національному лінгвістичному університеті
з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації 
Ликіної Віри Вікторівни «Вербалізація концепту ДЕМОКРАТІЯ у сучасному англомовному політичному дискурсі: когнітивно-риторичний аспект» 
на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 035 Філологія (науковий керівник — доктор філологічних наук, професор Потапенко С.І.)

 

П.І.Б. здобувачаТема дисертаціїСпеціальністьОфіційний захист (дата, час)Матеріали для оприлюднення
Ликіна Віра ВікторівнаВербалізація концепту ДЕМОКРАТІЯ у сучасному англомовному політичному дискурсі: когнітивно-риторичний аспект035 Філологія08.09.2022 о 14.00Склад спеціалізованої вченої ради

Анотація


Електронна копія дисертації


Відгук офіційного опонента док. філол. н., проф. Славової Л. Л.


Відгук офіційного опонента канд. філол. н., доц. Талавіри Н. М.


Рецензія док. філол. н., доц. Жихарєвої О. О.


Рецензія док. філол. н., доц. Гнезділової Я. В.


Захист відбудеться за адресою:
Київський національний лінгвістичний університет, вул. Велика Васильківська, 73, м. Київ (за допомогою засобів відеозв’язку в режимі реального часу)


Посилання на вебсайт, де здійснюватиметься пряма трансляція захисту дисертації


Рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії


Відеозапис трансляції захисту дисертації Ликіної В. В.


Відеозапис трансляції захисту дисертації Ликіної В. В., на який накладено електронну печатку КНЛУ


ПРОТОКОЛ створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису


Наказ про видачу диплома доктора філософії та додатка до нього

 

 

              

Банківські реквізити для оплат

revizity dlya2

   

Київський Національний Лінгвістичний університет

Tel: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
Tel: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
Fax :+38 (044) 287-67-88

е-mail : knlu@knlu.edu.ua

НАШЕ РОЗТАШУВАННЯ

03150, Україна
м. Київ-150,
вул.Велика Васильківська,73

Legal notice

Top