КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


 

Спеціалізована Вчена рада у Київському національному лінгвістичному університеті
з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Польової Олени Сергіївни «Метафора у промовах сучасних турецьких політиків: типологія і функції» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 035 Філологія (науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Сорокін С. В.)

П.І.Б. здобувачаТема дисертаціїСпеціальністьОфіційний захист (дата, час)Матеріали для оприлюднення
Польова Олена СергіївнаМетафора у промовах сучасних турецьких політиків: типологія і функції 035 Філологія 15.06.2022 
о 14.00
Склад спеціалізованої вченої ради 

Анотація

Електронна копія дисертації

Відгук офіційного опонента док. філол. н., проф. Покровської І.Л.

Відгук офіційного опонента канд. філол. н., доц. Кущ Е.О.

Рецензія канд. філол. н., доц. Мелько Х.Б.

Рецензія канд. філол. н., доц. Тімкової Т.М.

Посилання на вебсайт, де здійснюватиметься пряма трансляція захисту дисертації

Захист відбудеться за адресою:
м. Київ,
вул. Велика Васильківська, 73,
Київський національний лінгвістичний університет,
аудиторія 233

Рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії

Відеозапис трансляції захисту дисертації
Польової О. С.


Відеозапис трансляції захисту дисертації
Польової О. С., на який накладено електронну печатку КНЛУ


ПРОТОКОЛ
створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису


Наказ про видачу диплома
доктора філософії та додатка до нього

 

              

Банківські реквізити для оплат

revizity dlya2

   

Київський Національний Лінгвістичний університет

Tel: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
Tel: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
Fax :+38 (044) 287-67-88

е-mail : knlu@knlu.edu.ua

НАШЕ РОЗТАШУВАННЯ

03150, Україна
м. Київ-150,
вул.Велика Васильківська,73

Legal notice

Top