Факультет перекладознавства

 


 

ДО УВАГИ
здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників
і співробітників Університету!

З метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, дотримання в Університеті встановлених протиепідемічних заходів, для забезпечення неперервності освітнього процесу в КНЛУ ректорат прийняв рішення, що освітній процес (консультації, контрольні заходи тощо) в Університеті в січні 2021 р. буде здійснюватися відповідно до Графіків навчального процесу на І семестр 2020-2021 н. р., розкладів зимової заліково-екзаменаційної сесії поточного навчального року у форматі онлайн (перший (бакалаврський), другий (магістерський) і третій (освітньо-науковий) рівні вищої освіти; усі форми здобуття освіти).

Рішення щодо формату (онлайн чи офлайн) організації освітнього процесу в Університеті в II семестрі 2020-2021 н. р. буде прийнято в січні 2021 р.

Ректорат


 

ДО УВАГИ
здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників і
співробітників Університету!

З метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, дотримання в Університеті протиепідемічних заходів, з метою забезпечення неперервності освітнього процесу в КНЛУ ректорат прийняв рішення (наказ ректора від 12.11.2020 р. № 526-о) продовжити в Університеті дистанційне навчання на період з 16 листопада 2020 р. по 31 грудня 2020 р. (перший (бакалаврський), другий (магістерський) і третій (освітньо-науковий) рівні вищої освіти; усі форми здобуття освіти).

Звертаємо увагу, що навчальні заняття зі здобувачами вищої освіти проводяться в реальному часі у форматі онлайн відповідно до затверджених в установленому порядку розкладів занять. Початок занять - 08:00.

Здобувачам вищої освіти КНЛУ (перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні вищої освіти), які проживають у гуртожитках Університету, рекомендовано виїхати з гуртожитків на період з 16 листопада 2020 р. по 31 грудня 2020 р. Студенти, які виїжджають з гуртожитків Університету на вказаний період, звільняються від оплати проживання за цей період за умови подання відповідної заяви до деканату факультету (наказ ректора від 12.11.2020 р. № 527-о).

Наказ № 526-о від 12.11.2020 р. "Про дистанційне навчання в період з 16 листопада 2020 р. по 31 грудня 2020 р. (перший (бакалаврський), другий (магістерський) і третій (освітньо-науковий) рівні вищої освіти; усі форми здобуття освіти)"

Наказ № 527-о від 12.11.2020 р. "Про проживання здобувачів вищої освіти в гуртожитках Університету в період з 16 листопада 2020 р. по 31 грудня 2020 р."

Додаток до наказу № 527-о від 12.11.2020 р.


 

РЕЄСТР
студентів денної форми здобуття освіти факультету перекладознавства,
які навчаються за державним замовленням,
для призначення академічної стипендії
та академічної стипендії за особливі успіхи в навчанні
на І семестр 2020 – 2021 н. р.,
І-IV курси першого (бакалаврського) рівня,
I-IІ курси другого (магістерського) рівня

РЕЙТИНГ
вступного конкурсного бала,
здобутого під час вступу до Університету в 2020 р.,

студентів I курсу денної форми здобуття освіти першого (бакалаврського) рівня факультету перекладознавства,
які навчаються за державним замовленням

РЕЙТИНГ
успішності студентів денної форми здобуття освіти
факультету перекладознавства,
які навчаються за державним замовленням,
за ІI семестр 2019– 2020 н. р.,
ІI-IV курси першого (бакалаврського) рівня

РЕЙТИНГ
вступного конкурсного бала,
здобутого під час вступу до Університету в 2020 р.,
студентів I курсу денної форми здобуття освіти другого
(магістерського) рівня факультету перекладознавства,
які навчаються за державним замовленням

РЕЙТИНГ
успішності студентів денної форми здобуття освіти
факультету перекладознавства,
які навчаються за державним замовленням,
за ІI семестр 2019– 2020 н. р.,
ІІ курс другого (магістерського) рівня

 


 

Студентська виборча кампанія

факультету перекладознавства 2020 року

 


 

 

Графік
видачі навчальної літератури студентам I курсу денної форми здобуття освіти

 

До уваги студентів І курсу
факультету перекладознавства
першого (бакалаврського) і
другого (магістерського) рівнів вищої освіти!

Дружній колектив факультету перекладознавства щиро вітає вас із зарахуванням до складу студентів Київського національного лінгвістичного університету!

Повідомляємо вам, що 21 вересня розпочинаються заняття для студентів 1 курсу першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

Ми навчаємося в корпусі № 1 у першу зміну, починаючи з 08:00!

Заняття відбудуться за розкладом кожної групи (дивись розклад занять на сторінці факультету) і в тій аудиторії, яка зазначена (дивись номер аудиторії на сторінці факультету).

Нижче наведено список студентів І курсу першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти із зазначенням номера групи.

Контактний телефон: 287-11-00.

Чекаємо на вас!

Список студентів І курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Список студентів І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти

Списки студентів І курсу першого (бакалаврського) і І курсу другого (магістерського) рівнів вищої освіти, заочна форма здобуття освіти

 


 

ДО УВАГИ
студентів факультету перекладознавства
денної форми здобуття освіти!

Згідно з наказом ректора від 10.08.2020 р. № 374-о «Про деякі питання, пов’язані з початком 2020 – 2021 н. р. (перший (бакалаврський) і другий (магістерський) рівні вищої освіти)» освітній процес у І  семестрі 2020 – 2021  н.  р. буде здійснюватися наступним чином:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

–    заняття для студентів І курсу розпочнуться 21 вересня 2020 р.;
–    для студентів ІІ–ІV курсів:

  • з 01 вересня до 16 вересня 2020 р. будуть проводитися включно лише лекційні заняття з дисциплін навчального плану у форматі онлайн;
  • із 17 вересня 2020 рокупрактичні і семінарські заняття, практична підготовка у звичайному порядку (у форматі офлайн), а лекційні заняття – у форматі онлайн.


Другий (магістерський) рівень вищої освіти

–    заняття для студентів І курсу розпочнуться 21 вересня 2020 р.;
–    для студентів II курсу лекційні, практичні і семінарські заняття будуть проводитися у звичайному порядку (у форматі офлайн) з 01 вересня 2020 р.

Усі заняття (у форматі офлайн і онлайн) будуть проводитися до кінця І семестру 2020 – 2021 н. р. відповідно до затвердженого в установленому порядку розкладу занять на факультеті перекладознавства.

Факультет перекладознавства навчається в першу зміну!


 

Додаток до наказу ректора
від 27 серпня 2020 р. № 392-о

РОЗКЛАД

дзвінків у Київському національному
лінгвістичному університеті з 01 вересня 2020 року

I пара           08:00 - 09:20
II пара          09:40 - 11:00
III пара         11:20 - 12:40
IV пара         13:00 - 14:20
V пара          14:40 - 16:00
VI пара         16:20 - 17:40
VII пара        18:00 - 19:20


 

Поселення в гуртожиток Університету

Поселення в гуртожиток № 1 (і в гуртожиток № 3 для студентів 2 – 4 курсів першого (бакалаврського) рівня і 1 – 2 курсів другого (магістерського) рівня в кімнати, де студенти зробили ремонт) на період з вересня 2020 р. по січень 2021 р. відбуватиметься з 15 вересня по 23 вересня 2020 р.

Для поселення мати копію квитанції про оплату з розрахунку:

–    вартість за 1 добу – 17 грн. 33 коп. (обчислюється вересень з дня поселення);
–    вартість за повний місяць – 520 грн. 00 коп.


Нові реквізити з 01.01.2020 р.

Оплату за навчання, проживання в гуртожитку та за електроенергію
з 01.01.2020 р. здійснювати за такими реквізитами:
Одержувач: Київський національний лінгвістичний університет
Код (ЄДРПОУ) 02125289
UA598201720313211002201016438 – плата за навчання
UA848201720313281002202016438 – плата за проживання в гуртожитках
UA278201720343101002200016438 – плата за електроенергію
Державна казначейська служба України, м. Київ

Деканат факультету перекладознавства


 

 

Вступнику 2020 року: Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Вступнику 2020 року: Другий (магістерський) рівень вищої освіти

ПЕРЕЛІК ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ
ДЛЯ ВСТУПНИКІВ 2020 РОКУ

Відбіркова комісія факультету перекладознавства

 


 

Натисніть на зображення,
щоб побачити відеозвернення до майбутніх студентів

 


 

Практика

Вчена рада факультету перекладознавства

Новини та події факультету перекладознавства

Наші Стипендіати!

Листи-подяки за співпрацю

Грамоти студентів факультету перекладознавства

 


 

 

 

 

Історія та сьогодення факультету перекладознавства

 Розширення економічних, суспільно-політичних і культурних зв’язків України з іншими державами викликало нагальну потребу у фахівцях з перекладу. Наказом ректора КНЛУ, професора Артемчука Г. І., у 1996 році в структурі Університету було створено факультет перекладачів, який започаткувала кафедра теорії та практики перекладу на чолі з відомим українським мовознавцем, письменником-перекладачем, літературознавцем, фахівцем з історії і теорії перекладу, кандидатом філологічних наук, професором Корунцем Ільком Вакуловичем. Першим деканом новоствореного факультету стала кандидат філологічних наук, професор Гладуш Надія Федорівна, яка очолювала його до 2007 р.

В різні періоди освітньої діяльності факультету перекладачів його очолювали також: доцент Крепель В. І. (січень 2007 р. – жовтень 2008 р.), в. о. доцента Чала Ю. П. (жовтень 2008 р. – квітень 2010 р.), доцент Франко О. Б. (квітень 2010 р. – листопад 2014 р.).
З листопада 2014 р. деканом факультету перекладачів є доктор педагогічних наук, доцент Зєня Любов Яківна.

З листопада 2014 р. деканом факультету перекладачів є доктор педагогічних наук, доцент Зєня Любов Яківна.

Професійну підготовку майбутніх фахівців здійснюють науково-педагогічні працівники (понад 150) з 4 кафедр: кафедри англійської і німецької філології та перекладу імені професора І. В. Корунця (завідувач – професор  В. Г. Ніконова), кафедри англійської мови факультету перекладознавства (завідувач – доцент Л. М. Яценко), кафедри історії України і туризму (завідувач – професор Ю. І. Терещенко), кафедри психології, педагогіки і фізичного виховання (завідувач – професор О. Ф. Бондаренко).

Значна увага на факультеті перекладачів приділяється встановленню та поглибленню зв'язків з всесвітньовідомими центрами викладання іноземних мов: Британською Радою, Американським Домом, Французьким культурним центром, Ґете-Інститутом, Італійським культурним центром, Спілкою "Данте Аліг'єрі" та іншими.

До освітньої діяльності на факультеті перекладачів запрошуються кваліфіковані викладачі зарубіжних країн та відомі вітчизняні науковці. У поточному навчальному році на факультеті перекладачів працює лектор ДААД Людмила Клотц (німецька мова) і викладач іспанської мови Ана Гонсалез Баррейро (лектор Міжнародної агенції AECID посольства Іспаніі). В рамках співробітництва у вересні 2016 р. зі студентами факультету перекладачів працювали Клаудія Віпке і Евальд Міттельштедт (Педагогічний університет Вайнгартена, Німеччина).

У лютому 2017 р. студенти факультету перекладачів прослухали курс лекцій професора Черноватого Леоніда Миколайовича (Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна) з навчальної дисципліни «Методика навчання перекладу» та взяли участь у майстер-класах з усного двостороннього перекладу.

Традиційними для студентів факультету перекладачів стали мовні стажування з іспанської, італійської, французької та новогрецької мов і навчання у вищих навчальних закладах Королівства Іспанія, Італійської Республіки, Французької Республіки, Грецької Республіки за програмами академічної мобільності, їх участь у діалозі культур з носіями мови – професорами і студентами країн, мова яких вивчається.

У 2016 – 2017 роках мовне стажування та навчання за програмами академічної мобільності пройшли студенти ІІ – IV курсів (перший (бакалаврський) рівень) та I курсу (другий (магістерський) рівень) факультету перекладачів: Ревенко В. Б. (група Пісп 23-13), Павлова З. К. (група Пісп 26-14), Святодух П. О., Пащенко Д. І. (група МПісп 63-16) в Університеті Кадіса, Королівство Іспанія; Попадюк Л. Л. (група Піт 25-13), Бандура В. С. (група Мпіт 65-16), Жукова А. І. (група МПіт 63-15) в Університеті для іноземців Перуджі, Італійська Республіка; Ляшевич Р. О. (група Пісп 25-14) в Університеті Гранади, Королівство Іспанія, Білоус Ю. О. (група Пгр 28-13) в Афінському національному Університеті імені Каподистрії, Грецька Республіка та інші. У 2017 – 2018 н. р. від факультету перекладачів на навчання за кордон направлено студентку І курсу другого (магістерського) рівня Холявицьку В. В. (група Мпіт 60-17) до Університету Перуджі (Італія) та студенток IV курсу першого (бакалаврського) рівня Вернер А. І., Копу Г. Г. (група Пн 23-14) до Поморської академії в Слупську (Республіка Польща).

Щорічне навчання студентів факультету перекладачів за програмою академічної мобільності Erasmus+ в Польщі є частиною міжнародної співпраці між Поморською академією та Київським національним лінгвістичним університетом.

Зокрема, впродовж ІІ семестру 2016 – 2017 н. р. в Поморській академії навчалися Дяченко М. С., Бриліцький Б. В., Чернишенко В. В., Драмарецька К. А., Кузьменко В. П. (група Т04-14), Нечипоренко Є. П. (група Т04-15); впродовж І семестру 2017 – 2018 н. р. – Поліщук Т. О., Дубас О. А., Бабаренко Є. І., Бородавко В. В., Кисла А. Р., Кивгило А. О., Вдовиченко Д. Д., Тарасенко В. Р. (група Т01б-16), Сідловська А. І. (група Т01в-16), Сич С. М. (група Т01а-16).

Студентський колектив факультету перекладачів нараховує близько 1500 студентів І – ІV курсів першого (бакалаврського) рівня та I – II курсів другого (магістерського) рівня денної та заочної форм навчання.

Щорічно факультет перекладачів випускає близько 600 фахівців з перекладу, перекладачів з двох іноземних мов денної та заочної форм навчання за спеціальністю Філологія. Германські / Романські / Класичні мови і літератури. Переклад (англійська, німецька, французька, іспанська, італійська, новогрецька, португальська мови), фахівців зі спеціальностей «Прикладна лінгвістика» та «Туризм».

Наші випускники працюють на посадах перекладачів у міністерствах України, представництві ООН в Україні, ОБСЄ, посольствах та консульствах інших країн в Україні, а також у багатьох представництвах відомих фірм, банківських та інших установах, а також редакторами-перекладачами у відомих ЗМІ України, перекладачами науково-технічної, юридичної, художньої літератури, помічниками директорів представництв іноземних компаній, гідами-перекладачами. Найкращі випускники факультету перекладачів поповнюють склад науково-педагогічних працівників Університету.

Складовою освітнього процесу на факультеті перекладачів є активне залучення студентів до наукових досліджень та творчого наукового пошуку. Студенти беруть участь у всеукраїнських студентських конференціях та перемагають на всеукраїнських олімпіадах і наукових конкурсах. Найкращі наукові здобутки студентів були відзначені академічними стипендіями Президента України та Верховної Ради України. У 2017 – 2018 н. р. навчальному році переможцями стали: Луценко Р. І., студент ІІІ курсу факультету перекладачів денної форми навчання (група Па 02-15), перший (бакалаврський) рівень, напрям підготовки 6.020303 Філологія (Переклад (англійська)), Копа Г. Г., студентка ІV курсу факультету перекладачів денної форми навчання (група Пн 23-14), перший (бакалаврський) рівень, напрям підготовки 6.020303 Філологія (Переклад (німецька)).

У 2016 – 2017 роках студенти факультету перекладачів взяли учать у Міжнародній педагогічній конференції імені Януша Корчака «Trust: the foundation of emotional safety» (Нідерланди, м. Білтховен, 12.10.2016 р. – 16.10.2016 р.), у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих науковців «Проблеми іноземної філології і перекладу» (15 грудня 2016 року) та Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми перекладознавства: традиція і сучасність» на пошану Ілька Вакуловича Корунця (17 лютого 2017 р.), які були організовані і проведені у КНЛУ кафедрою англійської філології і перекладу (завідувач – професор В. Г. Ніконова). Результати наукових розвідок студентів публікуються у вітчизняних та закордонних наукових збірниках.

Студентське життя на факультеті перекладачів є надзвичайно активним. Студенти демонструють якісну професійну підготовку під час здійснення волонтерської перекладацької діяльності на різноманітного роду заходах, до яких вони залучаються через запити від різних установ. Восени 2016 року студенти ІІ – VI курсів здійснювали перекладацький супровід заходів, приурочених 75-им роковинам трагедії Бабиного Яру, брали участь в роботі Українсько-Хорватського форуму на запит Торгівельно-промислової палати та ін.

Активною перекладацькою діяльністю позначився для студентів факультету перекладачів 2017 рік. Так, навесні 2017 р. студенти працювали перекладачами на 15-му ювілейному міжнародному турнірі зі спортивної гімнастики «Ukraine International Cup» і на пісенному конкурсі «Євробачення – 2017», а вже влітку 2017 р. вони забезпечували переклад на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду, що проводився у Києві. Розпочався новий 2017 – 2018 навчальний рік і студенти факультету перекладачів продовжують демонструвати високий рівень володіння професійно орієнтованими компетентностями і перекладацькою майстерністю під час виставок шкіл-пансіонів Канади, США, Великобританії, що проводилися у Києві восени 2017 р., під час І-го Київського міжнародного фестивалю театрів ляльок , який відбувся на базі Київського академічного театру ляльок, та ін.

Однією з важливих подій, що які мали місце восени 2017 р. у Києві, була презентація Центру Туризму Греції в Україні в межах 24-го Міжнародного туристичного салону «Україна – UITM 2017», під час якої студенти факультету перекладачів здійснювали перекладацький супровід діяльності грецької делегації.

Студенти факультету перекладачів долучилися також до  проекту «CAT for Grad», який ініційований розробниками програмного забезпечення SDL Trados, і успішно склали іспит та отримали сертифікати, які дозволяють працювати з цією ліцензійною програмою.

На факультеті перекладачів гарною традицією стало проведення низки заходів впродовж тижня факультету, який передує Міжнародному дню перекладача. У вересні 2016 і 2017 рр. зі студентами факультету перекладачів були проведені урочисті збори, в яких взяли участь почесні гості: Надзвичайний і Повноважний Посол Португальської Республіки в Україні Марія Кріштіна Серпа ди Алмейда, аташе посольства Італії в Україні Нікола Франко Баллоні, лектор DAAD пані Людмила Клотц, перекладач, письменник, драматург Володимир Михайлович Каденко; Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Індія в Україні, його Високоповажність пан Маноджа Кумар Бгарті, Перший віце-президент Асоціації українських письменників, член Національної спілки театральних діячів України та Національної спілки письменників України, перекладач пан Борщевський Сергій Юхимович, лектор посольства Королівства Іспанія в Україні пані Ана Гонсалез Баррейро.

Щорічно з нагоди Міжнародного дня студента кращі студенти факультету перекладачів нагороджуються почесними грамотами ректорату за відмінні успіхи у навчанні, активну наукову та громадську роботу.

 


Підрозділи факультету

  • Навчально-консультаційний пункт (заочної форми навчання)
    (завідувач Бондаренко Анна Володимирівна)
  • Кафедри факультету перекладознавства:


з/п

Назва кафедри

Завідувач кафедри

1.

Кафедра англійської і німецької філології та перекладу імені професора І. В. Корунця

проф. Ніконова В. Г.

2.

Кафедра англійської мови
факультету перекладознавства

доц. Яценко Л. М.

3.

Кафедра психології, педагогіки і туризму

 проф. Матвієнко О. В.

 

 

Звіт факультету перекладознавства за 2018 – 2019 н. р.

Звіт про міжнародну діяльність факультету перекладознавства Київського національного лінгвістичного університету

 


КОНТАКТИ

03150, Україна
м. Київ-150
вул. Велика Васильківська, 73
кім. 521 (декан факультету перекладознавства), тел.: +38 (044) 529-56-12
кім. 517 (заступники декана), тел.: +38 (044) 287-30-05
кім. 519 (деканат денної форми навчання), тел.: +38 (044) 287-11-00
кім. 515 (навчально-консультаційний пункт заочної форми навчання), тел.: +38 (044) 287-30-22
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Вибіркові дисципліни Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Каталоги навчальних дисциплін

035 Філологія


Анотації

035 Філологія

053 Психологія

242 Туризм


Пам'ятка

Зразки заяв

Вибіркові дисципліни Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Розклад заочної форми здобуття освіти факультету перекладознавства

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти