Факультет германської філології

 

ДО УВАГИ
здобувачів вищої освіти і працівників Університету!

     З метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, дотримання в Університеті протиепідемічних заходів, забезпечення неперервності освітнього процесу в КНЛУ вчена рада Університету 26 квітня 2021 р. прийняла рішення про те, що:

 • літня заліково-екзаменаційна сесія 2020/2021 н. р. (перший (бакалаврський) і другий (магістерський) рівні вищої освіти; денна і заочна форми здобуття освіти) в Університеті проводиться у форматі онлайн. Заліково-екзаменаційна сесія відбувається відповідно до затверджених в установленому порядку Графіка навчального процесу на 2020/2021 н. р. і розкладів проведення літньої заліково-екзаменаційної сесії 2020/2021 н. р.;

 • атестація здобувачів вищої освіти КНЛУ (ступінь вищої освіти бакалавр; денна і заочна форми здобуття освіти) у 2021 р. проводиться у форматі онлайн. Атестація здобувачів вищої освіти відбувається відповідно до затверджених в установленому порядку Графіка навчального процесу на 2020/2021 н. р. і розкладів проведення атестаційних іспитів і захисту кваліфікаційних робіт здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр у 2021 р.

Названі вище рішення вченої ради Університету введені в дію
наказом ректора від 26 квітня 2021 р. № 224-о.

Ректорат

Наказ № 224-о від 26.04.2021 р.
Ухвали до наказу №224-о від 26.04.2021 р.


 

ДО УВАГИ
здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників i
співробітників Університету!

На виконання Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 лютого 2021 р. № 104, якою внесено зміни до Постанови Кабінету Мiнiстрiв України вiд 09 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», з урахуванням листа Міністерства освіти i науки України вiд 22 лютого 2021 р. № 1/9-93 «Про виконання постанови КМУ вiд 17 лютого 2021 р. № 104 у закладах вищої, фахової передвищої освіти», з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, дотримання протиепiдемiчних заходiв, забезпечення неперервностi освiтнього процесу в Унiверситетi вчена рада КНЛУ 15 березня 2021 р. прийняла рішення тимчасово запровадити в Унiверситетi з 16 березня 2021 р. дистанційне навчання на першому (бакалаврському), другому (магiстерському) i третьому (освітньо-науковому) рівнях вищої освіти; денна i заочна форми здобуття освіти.

Звертаємо увагу, що навчальні заняття зi здобувачами вищої освіти проводяться в реальному часі у форматі онлайн відповідно до затверджених в установленому порядку розкладів занять.


Ректорат


 

Шановні вступники 2021 року!

Повідомляємо Вас, що на факультеті германської філології працює консультативний пункт для вступників, їхніх батьків.
Консультативний пункт знаходиться в головному корпусі Університету
ауд. 319 (3 поверх) за адресою:
м. Київ, вул. Велика Васильківська,73.

Інформацію про вступ на спеціальності, спеціалізації,
освітньо-професійні програми
факультету германської філології
Київського національного лінгвістичного університету
Ви можете отримати за телефоном (044) 287-40-41 (з 9:00 до 15:00)

(з 14.07.2021 р. за тел. (044) 529-83-16)

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

а також на сторінці факультету германської філології на сайті КНЛУ: http://knlu.edu.ua/struktura/faculties/faculty-of-germanic-philology

Відбіркова комісія
факультету германської філології


 


 

Вступнику 2021 року

 


 

Рейтинг успішності студентів денної форми здобуття освіти факультету германської філології, які навчаються за державним замовленням, за І семестр 2020-2021 н. р. (І-IV курси першого (бакалаврського) рівня вищої освіти), I курс другого (магістерського) рівня вищої освіти

Реєстр студентів денної формиздобуття освіти факультету германської філології, які навчаються за державним замовленням, для призначення академічної стипендії та академічної стипендії за особливі успіхи в навчанні на II семестр 2020-2021 н. р. (з 01 лютого 2021 р. по 30 червня 2021 р.) (I-IV курси першого (бакалаврського) рівня вищої освіти)

Реєстр студентів денної форми здобуття освіти факультету германської філології, які навчаються за державним замовленням, для призначення академічної стипендії та академічної стипендії за особливі успіхи в навчанні на II семестр 2020-2021 н. р. (з 01 лютого 2021 р. по 30 червня 2021 р.), I курс другого (магістерського) рівня вищої освіти


 

Наказ № 80-о від 08.02.2021 "Про введення в дію ухвал вченої ради Університету від 08 лютого 2021 р."

 


 

ДО УВАГИ
здобувачів вищої освіти i працівників Університету!

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», з урахуванням роз'яснення Мiнiстерства освiти i науки України вiд 21 сiчня 2021 р., з метою пiдвищення ефективностi освiтнього процесу вчена рада Київського нацiонального лiнгвiстичного унiверситету 25 січня 2021 р. ухвалила рiшення щодо формату організації освітнього процесу в Університеті в II семестрі 2020/2021 н. р. (перший (бакалаврський) i другий (магістерський) рівні вищої освіти; денна i заочна форми здобуття освіти).

Відповідно до цього рішення в II семестрі поточного навчального року:

 • yci практичні заняття з першої i другої іноземних мов (перший (бакалаврський) i другий (магістерський) рівні вищої освіти; денна i заочна форми здобуття освiти) на всiх факультетах Унiверситету проводяться у звичайному порядку (у форматі офлайн);
 • семінарські заняття з навчальних дисциплін для студентів першого (бакалаврського) i другого (магістерського) рiвнiв вищої освіти всіх форм здобуття освіти проводяться у звичайному порядку (у форматі офлайн), якщо кількість здобувачів вищої освіти не перевищує 20 осіб;
 • yci лекційні заняття i семінарські заняття (якщо кількість здобувачів перевищує 20 осіб) з ycix навчальних дисциплін (перший (бакалаврський) i другий (магістерський) рівні вищої освіти; денна i заочна форми здобуття освіти) на всіх факультетах Університету проводяться в реальному часі у форматі онлайн;
 • yci заняття, як у форматі офлайн, так i в форматі онлайн, проводяться відповідно до затверджених в установленому порядку розкладів занять на факультетах Університету;
 • yci заняття проходять згідно з розкладом занять («пар»), що затверджений наказом ректора від 27 серпня 2020 р. № 392-о (розклад занять («пар») додається).

Крім того, вчена рада Університету:

 • установила, що з 01 лютого 2021 р. студенти складають академічну заборгованість, а особи, допущені до відвідування занять в Університеті порядком переведення / поновлення, - академiчну рiзницю у звичайному порядку (у форматі офлайн);
 • зазначила, що рiшення щодо формату (онлайн чи офлайн) проведення весняної / літньої заліково-екзаменаційної ceciї 2020/2021 н. р. i атестації здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» у 2021 р. буде прийнято вченою радою Університету в пiзнiшi терміни.

Наказом ректора вiд 25 січня 2021 р. № 46-о зазначені вище рішення вченої ради КНЛУ введено в дiю. Унесено також змiни до наказу ректора вiд 18 грудня 2020 р. № 563 «Про дистанційне навчання в період з 01 лютого 2021 р. по 28 лютого 2021 р. (перший (бакалаврський), другий (магістерський) i третій (освітньо-науковий) рiвнi вищої освіти; yci форми здобуття освiти)» з урахуванням названої вище ухвали вченої ради Унiверситету.

Ректорат


 

Поселення до гуртожитків Університету студентів факультету германської філології

 


 

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ
ФАКУЛЬТЕТУ ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ,
ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ
ЗА ПЕРШИМ (БАКАЛАВРСЬКИМ)
І ДРУГИМ (МАГІСТЕРСЬКИМ) РІВНЯМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ!

У період з 13 по 22 січня 2021 р. включно Ви можете надіслати на електронну адресу деканату факультету

( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )

сканкопії / фотокопії документів, які підтверджують Ваші здобутки в науковій, спортивній, творчій і громадській роботі за І семестр 2020 – 2021 н. р. (вересень 2020 р. – січень 2021 р.) для врахування їх при формуванні рейтингу успішності студентів за І семестр 2020 – 2021 н. р.

Перелік видів наукової, спортивної, творчої і громадської роботи зазначений у Додатку 1 «Порядок формування рейтингу успішності студентів Київського національного лінгвістичного університету» до Правил призначення академічних стипендій студентам, аспірантам і докторантам у Київському національному лінгвістичному університеті, які затверджені вченою радою Університету 10 лютого 2017 р.

Деканат факультету
германської філології


 

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ
ФАКУЛЬТЕТУ ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ,
ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ
ЗА ПЕРШИМ (БАКАЛАВРСЬКИМ)
І ДРУГИМ (МАГІСТЕРСЬКИМ) РІВНЯМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ!

Студенти, які мають право на призначення соціальної стипендії з 01 лютого 2021 р. відповідно до пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам вищих навчальних закладів» (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ України від 08.02.2017 р. № 81), мають подати власноруч написану заяву (2 екземпляри) і відповідні документи та надіслати їх на адресу Університету Укрпоштою чи Новою поштою до 26 січня 2021 р. включно.

Деканат факультету
германської філології
044 287 40 41


 

ФАКУЛЬТЕТУ ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ,
ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ
ЗА ПЕРШИМ (БАКАЛАВРСЬКИМ)
І ДРУГИМ (МАГІСТЕРСЬКИМ) РІВНЯМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ!

Студенти, які мають право на призначення соціальної стипендії (і отримували її у І семестрі 2020-2021 н. р.) відповідно до пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам вищих навчальних закладів» (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ України від 08.02.2017 р. № 81), мають подати власноруч написану заяву (1 екземпляр) та надіслати сканкопію / фото заяви на електронну адресу факультету германської філології Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. до 26 січня 2021 р. включно.

Деканат факультету
германської філології
044 287 40 41


 

Наказ № 573-о від 22.12.2020 р. "Про проживання здобувачів вищої освіти в гуртожитках Університету в січні 2021 р."


 

 

ДО УВАГИ
здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників
і співробітників Університету!

З метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, дотримання в Університеті встановлених протиепідемічних заходів, для забезпечення неперервності освітнього процесу в КНЛУ ректорат прийняв рішення, що освітній процес (консультації, контрольні заходи тощо) в Університеті в січні 2021 р. буде здійснюватися відповідно до Графіків навчального процесу на І семестр 2020-2021 н. р., розкладів зимової заліково-екзаменаційної сесії поточного навчального року у форматі онлайн (перший (бакалаврський), другий (магістерський) і третій (освітньо-науковий) рівні вищої освіти; усі форми здобуття освіти).

Рішення щодо формату (онлайн чи офлайн) організації освітнього процесу в Університеті в II семестрі 2020-2021 н. р. буде прийнято в січні 2021 р.

Ректорат


 

ДО ВІДОМА СТУДЕНТІВ
ФАКУЛЬТЕТУ ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ!!!

Оплату за навчання, проживання в гуртожитку та за електроенергію
здійснювати за такими реквізитами:

Одержувач: Київський національний лінгвістичний університет

Код (ЄДРПОУ) 02125289

UA598201720313211002201016438 - плата за навчання

UA848201720313281002202016438 - плата за проживання в гуртожитках

UA278201720343101002200016438 - плата за електроенергію

Державна казначейська служба України, м. Київ

Бухгалтерія.


 

ДО УВАГИ
здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників і
співробітників Університету!

З метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, дотримання в Університеті протиепідемічних заходів, з метою забезпечення неперервності освітнього процесу в КНЛУ ректорат прийняв рішення продовжити в Університеті дистанційне навчання на період з 16 листопада 2020 р. по 31 грудня 2020 р. (перший (бакалаврський), другий (магістерський) і третій (освітньо-науковий) рівні вищої освіти; усі форми здобуття освіти).

Звертаємо увагу, що навчальні заняття зі здобувачами вищої освіти проводяться в реальному часі у форматі онлайн відповідно до затверджених в установленому порядку розкладів занять.

Освітній процес на всіх факультетах Університету в період з 16 листопада 2020 р. по 31 грудня 2020 р. здійснюється в першу зміну. Початок занять - 08:00.

Ректорат

Наказ № 526-о від 12.11.2020 р. "Про дистанційне навчання в період з 16 листопада 2020 р. по 31 грудня 2020 р. (перший (бакалаврський), другий (магістерський) і третій (освітньо-науковий) рівні вищої освіти; усі форми здобуття освіти)"

Наказ № 527-о від 12.11.2020 р. "Про проживання здобувачів вищої освіти в гуртожитках Університету в період з 16 листопада 2020 р. по 31 грудня 2020 р."


 

Студентська виборча кампанія 2020 р.

 


 

Додаток до наказу ректора
від 27 серпня 2020 р. № 392-о

РОЗКЛАД

дзвінків у Київському національному
лінгвістичному університеті з 01 вересня 2020 року

I пара 08:00 - 09:20
II пара 09:40 - 11:00
III пара 11:20 - 12:40
IV пара 13:00 - 14:20
V пара 14:40 - 16:00
VI пара 16:20 - 17:40
VII пара 18:00 - 19:20

 


 


 

 

 

Заснований 12 березня 2011 року (в результаті реорганізації факультету англійської мови і факультету німецької мови)

 

Спеціальності, спеціалізації, освітньо-професійні програми

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Денна форма здобуття освіти

1. Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Освітньо-професійна програма Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад

2. Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)

Освітньо-професійна програма Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад

3. Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.042 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – нідерландська

Освітньо-професійна програма Нідерландська мова і література, друга іноземна мова, переклад

4. Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)

Освітньо-професійна програма Нідерландська мова і література, друга іноземна мова, переклад

5. Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька

Освітньо-професійна програма Німецька мова і література, друга іноземна мова, переклад

6. Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)

Освітньо-професійна програма Німецька мова і література, друга іноземна мова, переклад

7. Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.071 Угро-фінські мови та літератури (переклад включно), перша – угорська

Освітньо-професійна програма Угорська мова і література, друга іноземна мова, переклад

8. Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.07 Угро-фінські мови та літератури (переклад включно)

Освітньо-професійна програма Фінська мова і література, друга іноземна мова, переклад

9. Спеціальність 014 Середня освіта
Спеціалізація 014.021 Англійська мова і література
Спеціалізація 014.02 Мова і література (англійська)

Освітньо-професійна програма Іноземні мови та літератури, методика навчання іноземних мов і зарубіжної літератури (англійська мова і друга західноєвропейська мова)

10. Спеціальність 014 Середня освіта
Спеціалізація 014.022 Німецька мова і література
Спеціалізація 014.02 Мова і література (німецька)

Освітньо-професійна програма Іноземні мови та літератури, методика навчання іноземних мов і зарубіжної літератури (німецька мова і друга західноєвропейська мова)

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Денна форма здобуття освіти

1. Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Освітньо-професійна програма Сучасні філологічні студії (англійська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

2. Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Освітньо-професійна програма Сучасні філологічні студії (англійська мова): лінгвістика та перекладознавство

3. Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Освітньо-професійна програма Світова література і художній переклад (англійська мова і друга іноземна мова)

4. Спеціальність 035 Філологія
спеціалізація 035.042 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – нідерландська

Освітньо-професійна програма Сучасні філологічні студії (нідерландська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

5. Спеціальність 035 Філологія
спеціалізація 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька

Освітньо-професійна програма Сучасні філологічні студії (німецька мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

6. Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.072 Угро-фінські мови та літератури (переклад включно), перша – фінська

Освітньо-професійна програма Сучасні філологічні студії (фінська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

7. Спеціальність 014 Середня освіта
Спеціалізація 014.021 Англійська мова і література

Освітньо-професійна програма Англійська мова і друга західноєвропейська мова, зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і культур у вищих навчальних закладах

8. Спеціальність 014 Середня освіта
Спеціалізація 014.021 Англійська мова і література

Освітньо-професійна програма Викладання європейських мов на основі комбінованих технологій (англійська мова і друга західноєвропейська мова)

9. Спеціальність 014 Середня освіта
Спеціалізація 014.022 Німецька мова і література

Освітньо-професійна програма Німецька мова і друга західноєвропейська мова, зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і культур у закладах вищої освіти

Заочна форма здобуття освіти

1. Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Освітньо-професійна програма Сучасні філологічні студії (англійська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

2. Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Освітньо-професійна програма Сучасні філологічні студії (англійська мова): лінгвістика та перекладознавство

 


Керівний склад:

 • Декан факультету – кандидат філологічних наук, доцент Мойсеєнко Ірина Павлівна
 • Заступник декана з навчально-виховної роботи – доцент кафедри англійської філології, перекладу і філософії мови імені професора О. М. Мороховського, кандидат філологічних наук Андрущенко Ірина Олександрівна

 


Звіт про діяльність факультету германської філології Київського національного лінгвістичного університету у 2020 роціКафедри факультету


з/п

Назва кафедри

Завідувач кафедри

1.

Кафедра германської і фіно-угорської філології імені професора Г. Г. Почепцова проф. Шутова М. О.

2.

Кафедра фонетики і практики англійської мови

доц. Гнезділова Я. В.

3.

Кафедра англійської філології, перекладу і філософії мови імені професора О. М. Мороховського

проф. Маріна О. С.

4.

Кафедра німецької філології

проф. Гамзюк М. В.

 

КОНТАКТИ

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73 (корпус № 1), кім. 319,
тел.: +38 (044) 287-40-41
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Розклад заочної форми здобуття освіти факультету германської філології

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти