Здобувачі наукових ступенів (Д 26.054.02)

Список

здобувачів наукового ступеня кандидата наук


ПІБ
здобувача


Тема дисертації


Спеціальність


Офіційний
захист
(дата, час)


Матеріали для оприлюднення

ВАРЛАКОВА
АНТОНІНА
ВОЛОДИМИРІВНА

ПРОСОДИЧНІ ОЗНАКИ НЕНАГОЛОШЕНОГО ВОКАЛІЗМУ
В АНГЛІЙСЬКОМУ МОВЛЕННІ НОСІЇВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
(експериментально-фонетичне дослідження)

10.02.04 – германські мови

11 травня 2021 р.
о 13:30 год.

I. Автореферат
II. Дисертація
III. Відгуки офіційних опонентів:
1) доц. Кравченко
Н. О.
2) доц. Паращук В. Ю.

МАЛИНЮК
ІРИНА
ВОЛОДИМИРІВНА

ТИПОЛОГІЯ ЗВУКОЗОБРАЖАЛЬНИХ СЛІВ
У КИТАЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство

05 травня 2021 р.
о 10:30 год.

I. Автореферат
II. Дисертація
III. Відгуки офіційних опонентів:
1) проф. Кушнерик В. І.
2) Нестеренко О. О.

ГРАД
НАТАЛІЯ
ЯРОСЛАВІВНА

ПРОСОДИЧНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
АНГЛОМОВНИХ ВІДЕОПРЕЗЕНТАЦІЙ КОМПАНІЇ APPLE
(експериментально-фонетичне дослідження)

10.02.04 – германські мови

28 квітня 2021 р.
о 12:00 год.

I. Автореферат
II. Дисертація
III. Відгуки офіційних опонентів:
1) доц. Кравченко
Н. О.
2) доц.  Паращук
В. Ю.

БОРОВСЬКА
ОЛЕНА
ОЛЕКСІЇВНА

ПАРТИЦИП І ПАРТИЦИПНІ КОНСТРУКЦІЇ
У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ:
СЕМАНТИКО-СТРУКТУРНИЙ ТА ФУНКЦІЙНИЙ АСПЕКТИ

10.02.04 – германські мови

28 квітня 2021 р.
о 10:00 год.

I. Автореферат
II. Дисертація
III. Відгуки офіційних опонентів:
1) проф. Приходько
А. М.
2) доц. Полховська
М. В.

УКРАЇНСЬКА
ЄВГЕНІЯ
ВАЛЕНТИНІВНА

КОМІЗМ МАГІЧНОГО В АНГЛОМОВНИХ ТВОРАХ ЖАНРУ ФЕНТЕЗІ:
ЛІНГВОПОЕТОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ (на матеріалі романів Т. Пратчетта)

10.02.04 – германські мови

20 квітня 2021 р.
о 13:00 год.

I. Автореферат
II. Дисертація
III. Відгуки офіційних опонентів:
1) проф. Самохіна В. О.
2) доц. Короткова
Л. В.

ПОЖАР АНАСТАСІЯ БОРИСІВНА

ПРАГМАТИКА ВЕРБАЛЬНИХ І НЕВЕРБАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ПОЗНАЧЕННЯ ВІКУ ПЕРСОНАЖА В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

10.02.04 – германські мови

26 січня 2021 р.
о 12:00 год.

I. Автореферат
II. Дисертація
III. Відгуки офіційних опонентів:
1) проф. Бабелюк О. А.
2) доц. Киселюк Н. П.

ЄМЕЦЬ
НАТАЛІЯ
ОЛЕКСАНДРІВНА

ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПТУ EGO
В АМЕРИКАНСЬКІЙ ЖІНОЧІЙ ПОЕЗІЇ XVIІ–XXI СТОЛІТЬ

10.02.04 – германські мови

26 січня 2021 р.
о 10:00 год.

I. Автореферат
II. Дисертація
III. Відгуки офіційних опонентів
:
1) проф. Бєлєхова Л. І.
2) доц. Суворова Т. М.

 

Список

здобувачів наукового ступеня доктора наук

ХОДАКОВСЬКА
НАТАЛЯ
ГРИГОРІВНА

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПОЕТИЧНИХ НОРМ
НІМЕЦЬКИХ ВІРШОВАНИХ ТЕКСТІВ VIII – XXI СТОЛІТЬ

10.02.04 – германські мови

11 травня 2021 р.
о 10:30 год.

I. Автореферат
II. Дисертація
III. Відгуки офіційних опонентів:
1) проф. Безугла Л. Р.
2) проф. Зацний Ю. А.
3) проф. Материнська
О. В.

ГНЕЗДІЛОВА
ЯРОСЛАВА
ВОЛОДИМИРІВНА

КОГНІТИВНО-ДИСКУРСИВНІ МОДЕЛІ
АНГЛОМОВНОЇ МАНІПУЛЯТИВНОЇ МЕТАКОМУНІКАЦІЇ

10.02.04 – германські мови

20 квітня 2021 р.
о 10:00 год.

I. Автореферат
II. Дисертація
III. Відгуки офіційних опонентів:
1) проф. Бабелюк О. А.
2) проф. Приходько
Г. І.
3) доц. Корольов І. Р.

КАПРАНОВ
ЯН
ВАСИЛЬОВИЧ

ДІАХРОНІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ І ВЕРИФІКАЦІЯ
СТУПЕНІВ СПОРІДНЕННЯ НОСТРАТИЧНИХ МОВ
(на матеріалі етимонів *HuḲa, *wol[a], *wete, *phaħ- (~ *phǝħ-), *marV)

10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство

24 березня 2021 р. о 10:30 год.

I. Автореферат
II. Дисертація
III. Відгуки офіційних опонентів:
1) проф. Єрмоленко
С. С.
2) проф. Кушнерик В. І.
3) доц. Стефанова
Н. О.

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти