Новини та події

До УВАГИ здобувачів вищої освіти і працівників Університету!

ДО УВАГИ
здобувачів вищої освіти i працівників Університету!

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», з урахуванням роз'яснення Мiнiстерства освiти i науки України вiд 21 сiчня 2021 р., з метою пiдвищення ефективностi освiтнього процесу вчена рада Київського нацiонального лiнгвiстичного унiверситету 25 січня 2021 р. ухвалила рiшення щодо формату організації освітнього процесу в Університеті в II семестрі 2020/2021 н. р. (перший (бакалаврський) i другий (магістерський) рівні вищої освіти; денна i заочна форми здобуття освіти).

Відповідно до цього рішення в II семестрі поточного навчального року:

  • yci практичні заняття з першої i другої іноземних мов (перший (бакалаврський) i другий (магістерський) рівні вищої освіти; денна i заочна форми здобуття освiти) на всiх факультетах Унiверситету проводяться у звичайному порядку (у форматі офлайн);
  • семінарські заняття з навчальних дисциплін для студентів першого (бакалаврського) i другого (магістерського) рiвнiв вищої освіти всіх форм здобуття освіти проводяться у звичайному порядку (у форматі офлайн), якщо кількість здобувачів вищої освіти не перевищує 20 осіб;
  • yci лекційні заняття i семінарські заняття (якщо кількість здобувачів перевищує 20 осіб) з ycix навчальних дисциплін (перший (бакалаврський) i другий (магістерський) рівні вищої освіти; денна i заочна форми здобуття освіти) на всіх факультетах Університету проводяться в реальному часі у форматі онлайн;
  • yci заняття, як у форматі офлайн, так i в форматі онлайн, проводяться відповідно до затверджених в установленому порядку розкладів занять на факультетах Університету;
  • yci заняття проходять згідно з розкладом занять («пар»), що затверджений наказом ректора від 27 серпня 2020 р. № 392-о (розклад занять («пар») додається).

Крім того, вчена рада Університету:

  • установила, що з 01 лютого 2021 р. студенти складають академічну заборгованість, а особи, допущені до відвідування занять в Університеті порядком переведення / поновлення, - академiчну рiзницю у звичайному порядку (у форматі офлайн);
  • зазначила, що рiшення щодо формату (онлайн чи офлайн) проведення весняної / літньої заліково-екзаменаційної ceciї 2020/2021 н. р. i атестації здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» у 2021 р. буде прийнято вченою радою Університету в пiзнiшi терміни.

Наказом ректора вiд 25 січня 2021 р. № 46-о зазначені вище рішення вченої ради КНЛУ введено в дiю. Унесено також змiни до наказу ректора вiд 18 грудня 2020 р. № 563 «Про дистанційне навчання в період з 01 лютого 2021 р. по 28 лютого 2021 р. (перший (бакалаврський), другий (магістерський) i третій (освітньо-науковий) рiвнi вищої освіти; yci форми здобуття освiти)» з урахуванням названої вище ухвали вченої ради Унiверситету.

 

Додаток до наказу ректора
від 27 серпня 2020 р. № 392-о

 

РОЗКЛАД
занять («пар») у Київському національному
лінгвістичному університеті з 01 вересня 2020 року

I пара           08:00 - 09:20
II пара         09:40 - 11:00
III пара        11:20 - 12:40
IV пара         13:00 - 14:20
V пара          14:40 - 16:00
VI пара         16:20 - 17:40
VII пара        18:00 - 19:20

Ректорат

 

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти