Кафедра германської і фіно-угорської філології імені професора Г. Г. Почепцова

КОНТАКТИ

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73 (корпус № 1) кімн. 324
тел.: +38 (044) 289-41-22
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Офіційний веб-сайт кафедри: http://german.knlu.edu.ua/

Історія кафедри

Кафедру германської і фіно-угорської філології  створено 1 вересня 2011 року внаслідок реорганізації  5 липня 2011 року кафедри германської і фінської філології, що була створена 1 липня 2007 року на базі кафедри фонетики англійської мови.
Кафедру фонетики англійської мови Київського національного лінгвістичного університету (на той час Київського державного педагогічного інституту іноземних мов) було засновано в 1971 році на базі кафедри лексикології та фонетики англійської мови, очолюваної відомим ученим, професором Баранцевим Констянтином Тимофійовичем, з метою розвитку прогресивних  стратегій навчання й дослідження фонетики мовленнєвої комунікації.
Засновником кафедри фонетики англійської мови є заслужений працівник народної освіти, кандидат філологічних наук, професор Маргарита Петрівна Дворжецька. У різні періоди історії кафедри її завідувачами були доцент М.П. Дворжецька (1971-1978 рр.), після призначення якої в 1978 р. проректором з наукової роботи КДПІІМ кафедру очолила кандидат філологічних наук, доцент Ольга Федорівна Пилипенко, яка керувала кафедрою з 1978 р. по 1987 р. З червня 1987 р. у зв'язку із переходом О.Ф. Пилипенко на посаду доцента кафедри теоретичної й експериментальної фонетики германських і романських мов завідувачем кафедри фонетики англійської мови було обрано кандидата філологічних наук, доцента Аллу Андріївну Калиту, яка керувала кафедрою до початку навчання в докторантурі в 1995 р. Протягом 1995-1996 навчального року кафедру фонетики англійської мови очолювала кандидат філологічних наук, доцент Лідія Денисівна Сліпченко. У 1996-1997 навчальному році кафедрою завідувала кандидат філологічних наук, доцент Ірина Олександрівна Іноземцева, а з вересня 1997 р. у зв'язку із об'єднанням кафедр теоретичної
 й експериментальної фонетики германських і романських мов та фонетики англійської мови керівництво кафедрою знову здійснювала професор М.П. Дворжецька, яка працювала на цій посаді до 30 січня 2001 р.
 З січня 2001 р. до травня 2007 р. завідувачем кафедри працювала доктор філологічних наук, професор
 А.А. Калита.
У зв'язку з тим, що в КНЛУ почали викладати нідерландську, фінську, норвезьку та угорську мови, з липня 2007 року кафедру фонетики англійської мови було реорганізовано у кафедру германської і фінської філології. Очолив кафедру доктор філологічних наук, доцент Роман Володимирович Васько, який з 2003 по 2004 рр. проходив наукове стажування на кафедрі скандинавської філології філологічного факультету Санкт-Петербурзького державного університету. З 2015 року кафедру очолює доктор філологічних наук, професор О.І. Стеріополо.

 

Завідувач

Завідувач кафедри германської і фіно-угорської філології –
д.ф.н., проф. Стеріополо Олена Іванівна

 

Науково-педагогічний склад кафедри:

1.    д.ф.н., проф. Васько Роман Володимирович
2.    д.ф.н., проф. Сєрякова Ірина Іванівна
3.    д.ф.н., проф. Перебийніс Валентина Ісидорівна
4.    к.ф.н., проф. Волкова Лідія Михайлівна
5.    к.ф.н., доц. Алексієвець Оксана Миколаївна
6.    к.ф.н., доц. Бакаєва Галина Євгенівна
7.    к.ф.н., доц. Березенко Вікторія Миколаївна
8.    к.ф.н., доц. Мойсеєнко Ірина Павлівна
9.    к.ф.н., доц. Пініч Ірина Петрівна
10.    к.ф.н., доц. Субота Сергій Володимирович
11.     к.ф.н., доц. Шутова Марія Олександрівна
12.    к.псих.н., доц. Коломієць Валентина Олексіївна
13.    к.педаг.н., доц. Соколець Ірина Іллівна
14.    к.ф.н, ст. викл. Мусієнко Юлія Анатоліївна
15.    к.ф.н., викл. Золотаренко Тетяна Олександрівна
16.    к.ф.н., ст. викл. Кучер Ігор Анатолійович
17.    к.ф.н. ст. викл. Берта Елеонора Тіборівна
18.    доц. Сабо Ольга Анатоліївна
19.    ст. викл. Родюк Максим Вікторович    
20.    викл. Шульга Анна Андріївна

За сумісництвом

21.    д.ф.н., проф. Корольова Алла Валер’янівна


Перелік навчальних дисциплін кафедри германської і фіно-угорської філології 2017 – 2018 н. р.

 

 

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ «БАКАЛАВР»

Форма навчання - денна

 

 

Спеціальність 035 Філологія 

Освітня програма Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад

 

курс

Назва дисципліни

Всього кредитів ECTS

Всього годин

І

Практична граматика англійської мови

4

120

 

Спеціальність 035 Філологія 

Освітня програма Мова і література (англійська)

 

ІІ

Практична граматика англійської мови

4

120

Вступ до германської філології

3

90

ІІІ

Практична граматика англійської мови

5

150

Історія англійської мови

5

150

Курс за вибором з лінгвістики:

2

60

IV

Теоретична граматика англійської мови

4

144

Теоретична фонетика англійської мови

3

108

Курс за вибором з лінгвістики:

2

72

 

Спеціальність 014 Середня освіта 

Освітня програма Іноземні мови і літератури, методика навчання іноземних мов і зарубіжної літератури (англійська і друга західноєвропейська мова)

 

І

Практична граматика англійської мови

5

150

ІІ

Практична граматика англійської мови

4

120

 

Напрям підготовки 6.020303 (Мова і література (німецька))

 

 IV

Теоретична фонетика німецької мови

3

108

 

Напрям підготовки 6.020303 Філологія  (Прикладна лінгвістика)  

 

IV

Англійська мова

12

432

 

Напрям підготовки 6.020303 Переклад (англійська)

 

ІІІ

Історія англійської мови

2

60

 

Напрям підготовки 6.020303 Філологія*

(Українська мова і література та англійська мова)

 

ІІІ

Історія англійської мови

4

120

 

 

Рівень вищої освіти «Магістр»

Форма навчання - денна

 

 

Спеціальність 035. Філологія.

Освітня програма Сучасні філологічні студії (англійська/ німецька/

мова і друга іноземна мова): лінгвістика та

перекладознавство;

Мова і література (іспанська / французька). Лінгвістика.

Китайська/ японська мова і література, англійська мова та методика їх викладання

 

І

Методи та організація сучасних лінгвістичних досліджень

3

90

 

Спеціальність 035. Філологія.

Освітня програма Сучасні філологічні студії (англійська/ німецька/

мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство;

Мова і література (іспанська / французька). Лінгвістика.

 

І

Історія лінгвістичних учень

3

90

І

Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство

3

90

 

Спеціальності  014 Середня освіта

Освітня програма Українська мова і література, англійська мова,

редагування освітніх видань

Рівень вищої освіти «Магістр»

 

І

Порівняльна типологія української та англійської мов

2

60

Угорська мова

Форма навчання - денна

 

 Спеціальність 035. Філологія.

Освітня програма: Мова і література (угорська)

Рівень вищої освіти «бакалавр»

 

ІІ

Практика усного і писемного мовлення угорської мови

19

570

ІІ

Вступ до фіно-угорської філології

3

90

ІІ

Лексикологія угорської мови

3

90

ІІ

Країнознавство

2

60

 

Спеціальність 035. Філологія.

Освітня програма Сучасні філологічні студії (угорська мова і друга іноземна мова):

 лінгвістика та перекладознавство

Рівень вищої освіти «Магістр»

 

І

Культура усного і писемного мовлення угорської мови

12

360

І

Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство

3

90

І

Історія лінгвістичних учень

3

90

І

Методи та організація сучасних лінгвістичних досліджень

3

90

Нідерландська мова

Форма навчання - денна

 

Спеціальність 035 Філологія

Освітня програма: Нідерландська мова і література, друга іноземна мова, переклад

Рівень вищої освіти «бакалавр»

 

І

Практика усного і писемного мовлення нідерландської мови

19

570

І

Практична фонетика нідерландської мови

4

120

І

Практична граматика нідерландської мови

4

120

 

Спеціальність 035. Філологія.

Освітня програма Сучасні філологічні студії (нідерландська мова і друга іноземна мова):

 лінгвістика та перекладознавство

Рівень вищої освіти «Магістр»

 

І

Культура усного і писемного мовлення нідерландської мови

12

360

І

Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство

3

90

І

Історія лінгвістичних учень

3

90

І

Методи та організація сучасних лінгвістичних досліджень

3

90

Фінська мова

Форма навчання - денна

 

Спеціальність 035 Філологія

Освітня програма: Фінська мова і література, друга іноземна мова, переклад

Рівень вищої освіти «бакалавр»

 

І

Практика усного і писемного мовлення фінської мови

21

630

І

Практична граматика фінської мови

8

240

 

Спеціальність 035. Філологія.

Освітня програма Сучасні філологічні студії (фінська мова і друга іноземна мова):

 лінгвістика та перекладознавство

Рівень вищої освіти «Магістр»

 

І

Культура усного та писемного мовлення фінської мови

12

360

І

Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство

3

90

І

Історія лінгвістичних учень

3

90

І

Методи та організація сучасних лінгвістичних досліджень

3

90

 

Курси за вибором

1. Спецкурс з профілю магістерської роботи " Дискурсивні особливості службових одиниць сучасної англійської мови" (проф. Волкова Л. М.).
2. Спецкурс з профілю магістерської роботи "Емоційна комунікація у політкультурних дискурсивних практиках" (доц. Пініч І.П.)

 

Публікації кафедри за останні 5 років >>

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти