Факультет германської філології

 


Рейтинг успішності студентів денної форми здобуття освіти факультету германської філології, які навчаються за державним замовленням,  за II семестр 2018-2019 н. р. (II-IV курси першого (бакалаврського) рівня вищої освіти), II курс другого (магістерського) рівня вищої освіти

Реєстр студентів денної форми здобуття освіти факультету германської філології, які навчаються за державним замовленням, для призначення академічної стипендії та академічної стипендії за особливі успіхи в навчанні на I семестр 2019-2020 н. р. (з 01 липня 2019 р. по 31 серпня 2019 р.) (II-IV курси першого (бакалаврського) рівня вищої освіти), II курс другого (магістерського) рівня вищої освіти


 

До уваги першокурсників Університету 2019 р.!

 


Поселення до гуртожитків Університету студентів факультету германської філології!


 

 

Факультет германської філології
запрошує вступників 2019 року на навчання

 

Запрошуємо на навчання за спеціальностями:

Перший (бакалаврський) рівень

 • спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська, освітньо-професійна програма Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад (див. детальніше)
 • спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька, освітньо-професійна програма Німецька мова і література, друга іноземна мова, переклад (див. детальніше)
 • спеціальність 014 Середня освіта, спеціалізація 014.01 Середня освіта (Українська мова і література), освітньо-професійна програма Українська мова і література, англійська мова, зарубіжна література (див. детальніше)
 • спеціальність 014 Середня освіта, спеціалізація 014.02 Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови)), освітньо-професійна програма Іноземні мови та літератури, методика навчання іноземних мов і зарубіжної літератури (англійська мова і друга західноєвропейська мова) (див. детальніше)
 • спеціальність 014 Середня освіта, спеціалізація 014.02 Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови)), освітньо-професійна програма Іноземні мови та літератури, методика навчання іноземних мов і зарубіжної літератури (німецька мова і друга західноєвропейська мова) (див. детальніше)
 • спеціальність 053 Психологія, освітньо-професійна програма Практична психологія (див. детальніше)

Другий (магістерський) рівень

 • спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська, освітньо-професійна програма Сучасні філологічні студії (англійська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство (див. детальніше)
 • спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська, освітньо-професійна програма Світова література і художній переклад (англійська мова і друга іноземна мова) (див. детальніше)

 


 

 

 


 ВІТАЄМО
студентів-богемістів І курсу факультету германської філології, які навчаються за спеціальністю 035 Філологія, спеціалізацією 035.038 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – чеська, освітньо-професійною програмою Чеська мова і література, друга іноземна мова, переклад
Валерію Лісовську, Софію Криворотенко та Дмитра Ромашкіна
зі здобутими призовими місцями у конкурсі диктантів чеською мовою!

Див. детальніше


 

Результати виборів студентського самоврядування
на факультеті германської філології

 


 

Заснований 12 березня 2011 року (в результаті реорганізації факультету англійської мови і факультету німецької мови)

 

Напрями підготовки, спеціальності

Перший (бакалаврський) рівень

Денна форма навчання

1.    Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)

•    Освітня програма Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад;
•    Освітня програма Мова і література (англійська) – ІІ курс навчання

2.    Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)

Освітня програма Нідерландська мова і література, друга іноземна мова, переклад

3.    Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)

•    Освітня програма Німецька  мова і література, друга іноземна мова, переклад;
•    Освітня програма Мова і література (німецька) – ІІ курс навчання

4.    Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.07 Угро-фінські мови та літератури (переклад включно)

•    Освітня програма Угорська мова і література, друга іноземна мова, переклад;
•    Освітня програма Мова і література (угорська) – ІІ курс навчання

5.    Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.07 Угро-фінські мови та літератури (переклад включно)

Освітня програма Фінська мова і література, друга іноземна мова, переклад

6.    Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.03 Слов'янські мови та літератури (переклад включно)

Освітня програма Чеська мова і література, друга іноземна мова, переклад

7.    Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.03 Слов'янські мови та літератури (переклад включно)

Освітня програма Польська мова і література, друга іноземна мова, переклад

8.    Спеціальність 014 Середня освіта
Спеціалізація 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

Освітня програма Українська мова і література, англійська мова, зарубіжна література

9.    Спеціальність 014 Середня освіта
Спеціалізація 014.02 Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови))

•    Освітня програма Іноземні мови та літератури, методика навчання іноземних мов і зарубіжної літератури (англійська мова і друга західноєвропейська мова);
•    Освітня програма Мова і література (англійська) – ІІ курс навчання

10.    Спеціальність 014 Середня освіта
Спеціалізація 014.02 Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови))

•    Освітня програма Іноземні мови та літератури, методика навчання іноземних мов і зарубіжної літератури (німецька мова і друга західноєвропейська мова);
•    Освітня програма Мова і література (німецька) – ІІ курс навчання

11.    Спеціальність 053 Психологія

Освітня програма Практична психологія

ІІІ-ІV курси навчання

 • напрям підготовки 6.020303 Філологія*. Українська мова і література. Мова і література (англійська);
 • напрям підготовки 6.020303 Філологія*. Мова і література (англійська);
 • напрям підготовки 6.020303 Філологія*. Мова і література (німецька);
 • напрям підготовки 6.020303 Філологія*. Мова і література (чеська);
 • напрям підготовки 6.020303 Філологія*. Мова і література (польська);
 • напрям підготовки 6.030102 Психологія.


Заочна форма навчання

1.    Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)

Освітня програма Мова і література (англійська)

2.    Напрям підготовки 6.020303 Філологія*. Мова і література (англійська)

3.    Напрям підготовки 6.020303 Філологія*. Мова і література (німецька)


Другий (магістерський) рівень

Денна форма навчання

1.    Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)
   
Освітня програма Сучасні філологічні студії (англійська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

2.    Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)

Освітня програма Сучасні філологічні студії (англійська мова): лінгвістика та перекладознавство

3.    Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)

Освітня програма Світова література і художній переклад (англійська мова і друга іноземна мова)

4.    Спеціальність 035 Філологія
спеціалізація 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)

Освітня програма Сучасні філологічні студії (німецька мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

5.    Спеціальність 035 Філологія
спеціалізація 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)

Освітня програма Сучасні філологічні студії (нідерландська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

6.    Спеціальність 035 Філологія
спеціалізація 035.07 Угро-фінські мови та літератури (переклад включно)

Освітня програма Сучасні філологічні студії (угорська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

7.    Спеціальність 035 Філологія
спеціалізація 035.07 Угро-фінські мови та літератури (переклад включно)

Освітня програма Сучасні філологічні студії (фінська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

8.    Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.03 Слов’янські мови та літератури (переклад включно)

Освітня програма Сучасні філологічні студії (чеська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

9.    Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.03 Слов’янські мови та літератури (переклад включно)

Освітня програма Сучасні філологічні студії (польська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

10.    Спеціальність 014 Середня освіта
Спеціалізація 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

Освітня програма Українська мова і література, англійська мова, редагування освітніх видань

11.    Спеціальність 014 Середня освіта
Спеціалізація 014.02 Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови))

Освітня програма Англійська мова і друга західноєвропейська мова, зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і культур у вищих навчальних закладах

12.    Спеціальність 014 Середня освіта
спеціалізація 014.02 Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови))

Освітня програма Викладання європейських мов на основі комбінованих технологій (англійська мова і друга західноєвропейська мова)

13.    Спеціальність 053 Психологія

Освітня програма Психологічні дослідження і консультування

 


Керівний склад:

 • Декан факультету – кандидат філологічних наук, доцент Мойсеєнко Ірина Павлівна
 • Заступник декана з навчально-виховної роботи – старший викладач кафедри англійської філології і філософії мови імені професора О. М. Мороховського Андрущенко Ірина Олександрівна
 • Заступник декана з навчально-виховної роботи – викладач кафедри фонетики і практики англійської мови Струмінська Марія Петрівна

 


Звіт про діяльність факультету германської філології Київського національного лінгвістичного університету у 2018 роціКафедри факультету


з/п

Назва кафедри

Завідувач кафедри

1.

Кафедра германської і фіно-угорської філології імені професора Г. Г. Почепцова проф. Стеріополо О. І.

2.

Кафедра фонетики і практики англійської мови

доц. Морякіна І. А.

3.

Кафедра англійської філології і філософії мови імені професора О. М. Мороховського

проф. Воробйова О. П.

4.

Кафедра німецької філології

проф. Гамзюк М. В.

5.

Кафедра германських і романських мов

доц. Бондаренко Я. О.

6.

Кафедра психології і педагогіки

проф. Бондаренко О. Ф.

 

КОНТАКТИ

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73 (корпус № 1), кім. 319,
тел.: +38 (044) 287-40-41
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Зберегти

Зберегти

Зберегти

Зберегти

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти