Факультет германської філології


 

Увага! Збори трудового колективу
факультету германської філології

10 грудня 2018 року (понеділок) о 13:30 в аудиторії 903 відбудуться збори трудового колективу факультету германської філології.

Порядок денний:

1. Звіт декана факультету германської філології доц. Мойсеєнко І. П. про діяльність факультету германської філології у 2018 році.

2. Вибори делегатів від трудового колективу факультету германської філології на конференцію трудового колективу Університету для звіту ректора проф. Васька Р. В. за 2018 рік.

 Рейтинг успішності студентів денної форми навчання факультету германської філології, які навчаються за державним замовленням, на підставі конкурсного бала, здобутого під час вступу до Університету у 2018 р. (I курс першого (бакалаврського) і I курс другого (магістерського) рівнів вищої освіти)

Рейтинг успішності студентів денної форми навчання факультету германської філології, які навчаються за державним замовленням, за II семестр 2017-2018 н. р. (II-IV курси першого (бакалаврського) і II курс другого (магістерського) рівнів вищої освіти)

Доповнення до рейтингу успішності студентів денної форми навчання факультету германської філології, які навчаються за державним замовленням, та які реалізували право на академічну мобілність, і в установлений термін склали заліки та іспити за II семестр 2017-2018 н. р. (III-IV курси першого (бакалаврського) і II курс другого (магістерського) рівнів вищої освіти)


Реєстр студентів денної форми навчання факультету германської філології, які навчаються за державним замовленням, для призначення академічної стипендії на I семестр 2018-2019 н. р. (з 01 вересня 2018 р. по 31 січня 2019 р.)  на підставі конкурсного бала, здобутого під час вступу до Університету у 2018 р. (I курс першого (бакалаврського) і I курс другого (магістерського) рівнів вищої освіти)

Реєстр студентів денної форми навчання факультету германської філології, які навчаються за державним замовленням, для призначення академічної стипендії та академічної стипендії за особливі успіхи в навчанні на I семестр 2018-2019 н. р. (з 01 вересня 2018 р. по 31 січня 2019 р.) (II-IV курси першого (бакалаврського) рівня вищої освіти)

Доповнення до реєстру студентів денної форми навчання факультету германської філології, які навчаються за державним замовленням, та які реалізували право на академічну мобільність для призначення академічної стипендії на II семестр 2017-2018 н. р. (з 01 жовтня 2018 р. по 31 січня 2019 р.) (III-IV курси першого (бакалаврського) рівня вищої освіти)

Реєстр студентів денної форми навчання факультету германської філології, які навчаються за державним замовленням, для призначення академічної стипендії та академічної стипендії за особливі успіхи в навчанні на I семестр 2018-2019 н. р. (з 01 вересня 2018 р. по 31 грудня 2018 р.) (II курс другого (магістерського) рівня вищої освіти)

Доповнення до реєстру студентів денної форми навчання факультету германської філології, які навчаються за державним замовленням, та які реалізували право на академічну мобільність для призначення академічної стипендії на II семестр 2017-2018 н. р. (з 01 жовтня 2018 р. по 31 грудня 2018 р.) (II курс другого (магістерського) рівня вищої освіти) 

Результати виборів студентського самоврядування
на факультеті германської філології

 

Поселення до гуртожитку студентів факультету германської філології!


 

Заснований 12 березня 2011 року (в результаті реорганізації факультету англійської мови і факультету німецької мови)

 

Напрями підготовки, спеціальності

Перший (бакалаврський) рівень

Денна форма навчання

1.    Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)

•    Освітня програма Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад;
•    Освітня програма Мова і література (англійська) – ІІ курс навчання

2.    Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)

Освітня програма Нідерландська мова і література, друга іноземна мова, переклад

3.    Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)

•    Освітня програма Німецька  мова і література, друга іноземна мова, переклад;
•    Освітня програма Мова і література (німецька) – ІІ курс навчання

4.    Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.07 Угро-фінські мови та літератури (переклад включно)

•    Освітня програма Угорська мова і література, друга іноземна мова, переклад;
•    Освітня програма Мова і література (угорська) – ІІ курс навчання

5.    Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.07 Угро-фінські мови та літератури (переклад включно)

Освітня програма Фінська мова і література, друга іноземна мова, переклад

6.    Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.03 Слов'янські мови та літератури (переклад включно)

Освітня програма Чеська мова і література, друга іноземна мова, переклад

7.    Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.03 Слов'янські мови та літератури (переклад включно)

Освітня програма Польська мова і література, друга іноземна мова, переклад

8.    Спеціальність 014 Середня освіта
Спеціалізація 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

Освітня програма Українська мова і література, англійська мова, зарубіжна література

9.    Спеціальність 014 Середня освіта
Спеціалізація 014.02 Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови))

•    Освітня програма Іноземні мови та літератури, методика навчання іноземних мов і зарубіжної літератури (англійська мова і друга західноєвропейська мова);
•    Освітня програма Мова і література (англійська) – ІІ курс навчання

10.    Спеціальність 014 Середня освіта
Спеціалізація 014.02 Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови))

•    Освітня програма Іноземні мови та літератури, методика навчання іноземних мов і зарубіжної літератури (німецька мова і друга західноєвропейська мова);
•    Освітня програма Мова і література (німецька) – ІІ курс навчання

11.    Спеціальність 053 Психологія

Освітня програма Практична психологія

ІІІ-ІV курси навчання

  • напрям підготовки 6.020303 Філологія*. Українська мова і література. Мова і література (англійська);
  • напрям підготовки 6.020303 Філологія*. Мова і література (англійська);
  • напрям підготовки 6.020303 Філологія*. Мова і література (німецька);
  • напрям підготовки 6.020303 Філологія*. Мова і література (чеська);
  • напрям підготовки 6.020303 Філологія*. Мова і література (польська);
  • напрям підготовки 6.030102 Психологія.


Заочна форма навчання

1.    Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)

Освітня програма Мова і література (англійська)

2.    Напрям підготовки 6.020303 Філологія*. Мова і література (англійська)

3.    Напрям підготовки 6.020303 Філологія*. Мова і література (німецька)


Другий (магістерський) рівень

Денна форма навчання

1.    Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)
   
Освітня програма Сучасні філологічні студії (англійська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

2.    Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)

Освітня програма Сучасні філологічні студії (англійська мова): лінгвістика та перекладознавство

3.    Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)

Освітня програма Світова література і художній переклад (англійська мова і друга іноземна мова)

4.    Спеціальність 035 Філологія
спеціалізація 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)

Освітня програма Сучасні філологічні студії (німецька мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

5.    Спеціальність 035 Філологія
спеціалізація 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)

Освітня програма Сучасні філологічні студії (нідерландська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

6.    Спеціальність 035 Філологія
спеціалізація 035.07 Угро-фінські мови та літератури (переклад включно)

Освітня програма Сучасні філологічні студії (угорська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

7.    Спеціальність 035 Філологія
спеціалізація 035.07 Угро-фінські мови та літератури (переклад включно)

Освітня програма Сучасні філологічні студії (фінська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

8.    Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.03 Слов’янські мови та літератури (переклад включно)

Освітня програма Сучасні філологічні студії (чеська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

9.    Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.03 Слов’янські мови та літератури (переклад включно)

Освітня програма Сучасні філологічні студії (польська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

10.    Спеціальність 014 Середня освіта
Спеціалізація 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

Освітня програма Українська мова і література, англійська мова, редагування освітніх видань

11.    Спеціальність 014 Середня освіта
Спеціалізація 014.02 Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови))

Освітня програма Англійська мова і друга західноєвропейська мова, зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і культур у вищих навчальних закладах

12.    Спеціальність 014 Середня освіта
спеціалізація 014.02 Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови))

Освітня програма Викладання європейських мов на основі комбінованих технологій (англійська мова і друга західноєвропейська мова)

13.    Спеціальність 053 Психологія

Освітня програма Психологічні дослідження і консультування

 

 

 


Керівний склад:

  • Декан факультету – кандидат філологічних наук, доцент Мойсеєнко Ірина Павлівна
  • Заступник декана з навчально-виховної роботи – кандидат філологічних наук, доцент   кафедри германських і романських мов Вольфовська Ольга Олександрівна
  • Заступник декана з навчально-виховної роботи – викладач кафедри фонетики і практики англійської мови Алімова Анна Юріївна

 


Звіт про діяльність факультету германської філології Київського національного лінгвістичного університету у 2017 роціКафедри факультету


з/п

Назва кафедри

Завідувач кафедри

1.

Кафедра германської і фіно-угорської філології імені професора Г. Г. Почепцова проф. Стеріополо О. І.

2.

Кафедра фонетики і практики англійської мови

доц. Морякіна І. А.

3.

Кафедра англійської філології і філософії мови імені професора О. М. Мороховського

проф. Воробйова О. П.

4.

Кафедра німецької філології

проф. Гамзюк М. В.

5.

Кафедра германських і романських мов

доц. Бондаренко Я. О.

6.

Кафедра психології і педагогіки

проф. Бондаренко О. Ф.

 

КОНТАКТИ

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73 (корпус № 1), кім. 319,
тел.: +38 (044) 287-40-41
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Зберегти

Зберегти

Зберегти

Зберегти

Розклад заочної форми навчання факультету германської філології

Розклад
зимової заліково-екзаменаційної сесії
2018-2019 н. р.

Графік навчального процесу факультету германської філології

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти