Центр навчання іноземних мов і післядипломної освіти

Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Київського національного лінгвістичного університету

 

Форми документів для проходження підвищення кваліфікації

Форми документів для проходження стажування

 

Інформація про створення центру

Післядипломна освіта в сучасному суспільстві є однією із пріоритетних складових неперервної освіти, яка надає кожній особистості можливість здійснювати постійне творче оновлення, розвиток та вдосконалення освіти протягом усього життя. Відповідно до Закону України “Про вищу освіту” післядипломна освіта здійснюється закладами післядипломної освіти або спеціалізованими підрозділами вищих навчальних закладів. Таким підрозділом в Університеті є Центр післядипломної освіти та екстернату.

Центр післядипломної освіти та екстернату було створено 5 березня 2009 року з двох структурних підрозділів Університету – факультету післядипломної освіти та екстернату. Здобуття другої вищої освіти в КНЛУ було започатковано у 1962 році. Через різні форми навчання підготовку пройшли понад 14 тисяч викладачів та вчителів іноземних мов України. До 1968 року існували дворічні Вищі курси підготовки викладачів вищих навчальних закладів та курси підвищення кваліфікації (завідувач – Іонова І.М.). Згодом було створено відділення підготовки викладачів та підвищення кваліфікації з терміном навчання 1 рік, на базі якого у 1968 році було засновано факультет підвищення кваліфікації.

У різні роки факультет очолювали Філановський Г.Д., Воробйова Л.В., Бобирєва М.М., Іонова І.М., Чернуха А.М., Новікова О.М., Клименченко С.Д. Відповідно до Постанови колегії Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР про перевірку рівня фахової підготовки вчителів середніх шкіл, які мають стаж роботи не менше 5 років, у 1968 році були створені одномісячні курси підвищення кваліфікації вчителів середньої школи. Слухачі факультету підвищували свій професійний рівень, отримували консультації провідних спеціалістів  мовних кафедр, кафедр методики викладання іноземних мов, загального та українського мовознавства, педагогіки та психології. У різні роки на факультеті працювали такі знані в університеті та за його межами вчені, як професори Почепцов Г.Г., Мороховський О.М., Мороховська Е.Я., Харитонова І.Я., Бобирєва М.М., Шубняков Б.П., Винник В.О., Ковалів Ю.І., Скляренко Н.К., Бичкова Н.І., Курило В.М., доценти Чекаль Г.С., Тимошенко З.В.

Сьогодні роботу Центру навчання іноземних мов і післядипломної освіти забезпечують:

завідувач – Бондаренко Ельвіра Сидорівна, кандидат філологічних наук, доцент

секретар-друкарка – Тупало Ірина Миколаївна

диспетчер – Зуб Ірина Сергіївна

Головними напрямами навчально-педагогічної діяльності Центру є:

  • підготовка фахівців, які здобувають вищу освіту за першим (бакалаврським) рівнем освіти, екстернатна форма навчання;
  • підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників КНЛУ та інших вищих навчальних закладів України з актуальних проблем перекладу, педагогіки, психології, методики викладання іноземних мов, методики викладання російської мови як іноземної, літературознавства, інформаційних технологій

 

Підвищення кваліфікації

Центр післядипломної освіти та екстернату пропонує широкий спектр навчальних програм з підвищення кваліфікації та стажування, що надає можливість науково-педагогічним працівникам здійснювати постійне творче оновлення, розвиток та вдосконалення освіти протягом усього життя.

Мета Центру – розвиток системи післядипломної освіти в КНЛУ для вдосконалення професійної підготовки викладачів шляхом поглиблення і розширення іх професійних знань, умінь і навичок, забезпечення післядипломної освіти за всіма напрямами та спеціальностями КНЛУ, з використанням потужнього науково-педагогічного потенціалу та матеріально-технічної бази Університету.

Навчання проводять досвідчені викладачі та висококваліфіковані фахівці з іноземних мов, методики викладання іноземних мов, української мови, загального мовознавства, психології, педагогіки, перекладознавства та літературознавства. Широко застосовується у навчальній діяльності інформаційно-комунікаційні технології.

Випускникам курсів підвищення кваліфікації видається свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка.

Підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників КНЛУ та іших освітніх закладів України здійснюється відповідно до Законів України “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників Київського національного лінгвістичного університету від 30.09.2013 р.

Система підвищення кваліфікації в КНЛУ охоплює такі форми удосконалення професійної компетентності науково-педагогічних працівників:

• аспірантура;
• докторантура;
• пошукач (здобувач) для підготовки і захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук;
• короткострокові програми підвищення кваліфікації обсягом 72–108 годин;
• тематичні і проблемні семінари обсягом 72–108 годин;
• довгострокові програми підвищення кваліфікації обсягом 108–504 години;
• стажування з відривом від основної діяльності тривалістю від 1 до 4 місяців

 


КОНТАКТИ

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73 (корпус № 1), кім. 433
тел.: +38 (044) 289-40-53
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Офіційний веб-сайт: http://externat.knlu.edu.ua

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти