Кафедра теорії та історії світової літератури імені професора В. І. Фесенко

Історія кафедри

Кафедру теорії та історії світової літератури було створено в Київському національному лінгвістичному університеті (тоді – Київському державному педагогічному інституті іноземних мов) відповідним наказом Міністерства освіти України у червні 1996 року за ініціативою колишнього ректора інституту, доктора філологічних наук, професора О.К.Романовського, відомого фахівця з теорії літератури.

Впровадження повного курсу "Історії зарубіжної літератури", курсів "Вступ до літературознавства", "Теорії літератури" та "Методики викладання зарубіжної літератури" сприяло отриманню навчальним закладом спочатку статусу університету, а потім – національного університету, оскільки надавало можливість перейти до повного циклу вивчення всіх філологічних дисциплін.

Із заснування кафедри її очолював доктор філологічних наук, професор Сергій Михайлович Пригодій (1953 – 2013), знаний в Україні та за її межами дослідник літератури США, теорії літератури та порівняльного літературознавства.

У 1999-му році до керівництва кафедрою було покликано доктора філологічних наук, професора Валентину Іванівну Фесенко. Вона керувала нею до своєї передчасної смерті у листопаді 2012 р. Блискучий літературознавець та фахівець із французької літератури загальнонаціонального рівня, вона читала курси "Історія зарубіжної літератури ХІХ століття (романтизм, реалізм)", "Історія зарубіжної літератури порубіжжя ХІХ–ХХ століть", "Література Франції", "Історія зарубіжної літератури кінця ХХ століття", курси за вибором "Література і кінематограф" та "Література і живопис", спецкурс "Літературна герменевтика". Також проф. Фесенко була автором монографій "Творчість Жоржа Бернаноса: поетика події та пророцтва" та "Жіноче письмо Марґеріт Дюрас", керівником авторського колективу посібника для вищої школи "Алхімія слова живого: французький роман 1945-2000 рр." (у співавторстві з професором Пікардійського університету, почесним доктором КНЛУ Філіпом ле Тузе), автором та співавтором багатьох підручників та посібників для вищої та середньої школи.

Окрім вагомого наукового доробку, Валентина Іванівна Фесенко зробила неоціненний внесок у розвиток кафедри та університету. За час керування кафедрою вона налагодила співробітництво з кількома французькими вишами, з її невтомної ініціативи були реалізовані численні наукові, виховні та культурні проекти і гуртувалося довкола кафедри не одне покоління молоді, захоплене літературою та науковими студіями.

Починаючи з листопада 2012 року до вересня 2016 року кафедру очолювала доктор філологічних наук, професор Наталія Олександрівна Висоцька, яка закінчила факультет романо-германської філології Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Проф. Н.О. Висоцька є членом Європейської асоціації дослідників афро-американської літератури, постійно бере участь у наукових конгресах цієї організації, що проводяться у різних європейських країнах. Вона співпрацює з Російським товариством з вивчення американської культури у формі щорічної участі у наукових конференціях, а також у різноманітних видавничих проектах. Як стипендіат програми ім. Фулбрайта і чинний президент Фулбрайтівського товариства, вона долучається до всіх заходів, котрі проводяться цією організацією на теренах України. Виступала у США як запрошений професор-лектор, зокрема в Каліфорнійському університеті у м. Сакраменто.

Серед основних курсів, котрі викладає професор Висоцька, – "Зарубіжна література доби Відродження і ХVІІ ст.", "Новітня зарубіжна література". Також вона читає курси за вибором: "Сучасна драматургія США", "Мультикультурний вимір літератури США", "Від святого до супермена: національна культурна міфологія США в історичній перспективі". До широкого кола її професійних інтересів входять: література США другої половини ХХ – початку ХХІ ст.; проблеми мульти/транс культуралізму; етнічні літератури; драматургія і театр США та Великої Британії; афро-американська література; творчість В.Шекспіра і література англійського Відродження.

З вересня 2016 року кафедру очолює доктор філологічних наук, професор Марія Мирославівна Шимчишин.

 

Науково-педагогічний склад кафедри

На кафедрі працює 19 штатних науково-педагогічних працівників, з них: професорів – 5, доцентів – 4, старших викладачів – 5 (із них троє – канд. філ. наук), викладачів – 5. В аспірантурі кафедри навчається 2 особи, в докторантурі – 3 осіб.

Шимчишин Марія Мирославівна – завідувач кафедри, докт. філол. наук, професор
Висоцька Наталія Олександрівна – докт. філол. наук, професор
Мариненко Юрій Васильович – докт. філол. наук, професор
Мейзерська Тетяна Северинівна – докт. філол. наук, професор
Штейнбук Фелікс Маратович – докт. філол. наук, професор
Бакіна Тамара Степанівна –  канд. філол. наук, доцент
Рикова Ганна Сергіївна –  канд. філол. наук, доцент
Шульгун Мадлен Едуардівна – канд. філол. наук, доцент
Юрчук Олена Олексіївна – канд. філол. наук, доцент
Біляшевич Тетяна Миколаївна – канд. філол. наук, ст. викладач
Кирилова Таміла Анатоліївна – канд. філол. наук, ст. викладач
Куницька Ірина Валеріївна – канд. філол. наук, ст. викладач
Ніколаєв Борис Іванович – ст. викладач
Біляшевич Роман Зіновійович – канд. філол. наук, викладач
Камишникова Олеся Павлівна – викладач
Работяга Ганна Ігорівна – викладач
Романова Світлана Володимирівна – канд. філол. наук, ст. викладач
Узлова Оксана Віталіївна – викладач

Аспіранти кафедри:
Бондаренко Олеся Юріївна
Стеценко Анастасія Сергіївна


Докторанти кафедри:
Павленко Юлія Юхимівна
Іваненко Вікторія Анатоліївна
Шульгун Мадлен Едуардівна

 

 

Спеціальності

10.01.04 "Література зарубіжних країн"

 

Курси

Окрім основних курсів ("Історія зарубіжної літератури", "Вступ до літературознавства", "Теорія літератури", "Методика викладання зарубіжної літератури") викладачами кафедри читається ряд курсів за вибором та спецкурсів:

"Проблеми сучасного літературознавства"
"Міфокритика в сучасному літературознавстві"
"Ігри розуму - концепції авторської гри"
"Постмодерний дискурс в літературі США та Великобританії"
"Моделі маскування в художньому творі"
"Поетика творчості Ф.М.Достоєвського"
"Діти як персонажі новелістики"
"Інфантильні персонажі у новелістиці"
"Наративні стратегії американського роману ХІХ-ХХ ст."
"Теорія стилів світової літератури та мистецтва."
"Проблеми сучасної української драматургії"
"Від святого до супермена: американський національний характер у дзеркалі літератури"
"Мотиви Еросу та Танатосу в новелістиці"
"Література і музика: плідна взаємодія"
Віртуальна реальність: варіативність світів в художньому тексті
"Конструювання можливих світів у сучасному британському романі"
Спецкурс із профілю "Література і театр (драматургія США)"
Таємниці теорії віршування
"Історія як текст чи текст як історія: англомовний постмодерністський історичний роман"
"Проблеми міфологізації в літературі ХХ ст."
"Дискурс індивідуальної пам'яті в французькому романі кінця ХХ ст."
Жіноча проза як перспектива подолання однозначності сучасного західного літературознавства"
"Наративні форми сучасного іспанського роману"
"Поетика інопростору в художньому творі"
"Дитячий фольклор і пост фольклор"
"Зарубіжна дитяча література"
"Теорія і практика порівняльного літературознавства"
"Конструювання ідентичності в літературному творі"
"Поетика французького модерністського роману"

 

Наукова діяльність

Проводячи наукові дослідження за спеціальністю 10.01.04 “Література зарубіжних країн”, з 2001 року кафедра розробляє колективну наукову тему: "Світова література в історичному зрізі: сучасні підходи та інтерпретації". У рамках цієї теми, зокрема, досліджуються такі проблеми: “Інтермедіальні та імагологічні аспекти сучасного літературного процесу”, "Літературна франкофонія", "Поетика пам’яті і травми", "(Пост) постмодерністські та постгуманістичні виміри сучасної літератури", "Жанрові модифікації прози, поезії та драматургії в літературах Західної Європи та США кінця ХХ – початку ХХІ ст.", "Антропологічний поворот в літературних студіях" тощо.

В 2002 р. в університеті почала свою роботу Рада по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за фахом "Зарубіжна література". Головою Ради була доктор філологічних наук, професор В.І. Фесенко. До 2007 р. було захищено 12 дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук.

 

Конференції

Кафедрою систематично проводяться міжнародні, всеукраїнські, міжвузівські, міські та університетські конференції, колоквіуми, семінари, "круглі столи". Найбільш помітними за останні роки заходами стали такі наукові конференції: міжнародна конференція пам'яті професора В.І.Фесенко (березень 2014 р.), "Література в контексті пост/гуманізму та віртуальності" (березень 2013 р.), "Топос тварини як антропологічне дзеркало" (березень 2011 р.), "Смак літератури / література смаків" (березень 2012 р.), "Перекладацькі майстерні" (щорічно у березні) тощо. При цьому колектив кафедри співпрацює з Французькою, Німецькою, Швейцарською та Австрійською амбасадами у Києві, Інститутом літератури ім. Т. Шевченка НАН України, іншими навчальними закладами.

Багато років при кафедрі працює літературний гурток-студія "Скриптор" (керівник - Б.І.Ніколаєв). Більшість молодих викладачів кафедри, аспірантів, магістрантів та дипломників свого часу відвідували його заняття. Деякі з випускників університету, що були гуртківцями, зараз плідно працюють професійними літераторами та журналістами (І.Карпа, Д.Степанов, Т.Лайко та ін.).

 

Міжнародна співпраця

Міжнародна співпраця кафедри та її міжнародні зв'язки охоплюють обрії Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Франції, Німеччини, Польщі, Росії, Білорусії, Австрії, Іспанії та інших країн. Стажування за кордоном неодноразово проходили викладачі та аспіранти кафедри Кирилова Т.А (Німеччина), Іваненко В.А. (США), Собченко І.В. (Франція, Швейцарія, Італія), Бабарика М.Г. (Франція), Сябренко О.С. (Франція), Работяга Г.С. (Франція), Камишникова О.П. (Великобританія), Бондаренко О.Ю. (Німеччина, США).

 

Видання

З 2003 р. виходить науковий щорічник "Сучасні літературознавчі студії". Колективом викладачів кафедри під редагуванням проф. Висоцької Н.О. видано навчальний посібник для вищих навчальних закладів України "Література західноєвропейського Середньовіччя" (2003). Професором Фесенко В.І. самостійно та у співавторстві з проф. Висоцькою Н.О. та доц. Бакіною Т.С. здійснено видання шести підручників із зарубіжної літератури для 5-8-х класів середньої школи та двох (у співавторстві з Бакіною Т.С.) - з етики для 5-6-х класів. Доцентом Бакіною Т.С. видано підручник "Українська література. Хрестоматія творів для додаткового читання для 6 класу".

Крім того, викладачами кафедри підготовлено та видано монографії та навчальні посібники з грифом МОН України:

– Висоцька Н.О. "Єдність множинного. Американська література кінця ХХ – початку ХХІ ст. у контексті культурного плюралізму" (2010).
– Висоцька Н.О. "Концепція мультикультуралізму як чинник розвитку літератури США кінця ХХ – початку ХХІ століть" (2012).
– Павленко Ю.Ю. "Французька література другої половини ХХ – початку ХХІ ст." (2013).
– Павленко Ю.Ю. "Дискурс індивідуальної пам’яті в сучасній літературі" (2013).
– Рикова Г.С. "Дискурс тіла та тілесності в літературному контексті" (2013).
– Штейнбук Ф.М. “Конвергенція тілесних мікротопосів у сучасній світовій літературі” (2014).
– Юрчук О.О. "Історія зарубіжної літератури першої половини ХХ століття” (2014).

 

Організаційно-виховна робота

Багато років при кафедрі працює літературний гурток-студія "Скриптор" (керівник Б.І.Ніколаєв). Більшість молодих викладачів кафедри, аспірантів, магістрантів та дипломників свого часу відвідували його заняття. Деякі з випускників університету, що були гуртківцями, зараз плідно працюють професійними літераторами та журналістами (І.Карпа, Д.Степанов, Т.Лайко та ін.).

Щосеместру викладачі кафедри видають оновлені навчально-методичні посібники з курсів, що викладаються, та підтримують забезпечення навчального процесу усім необхідним. Увійшли у традицію регулярні щорічні студентські конференції у рамках Днів науки КНЛУ, «Літературознавчі ініціативи» і конкурси для молоді, зацікавленої у вивченні літератури, робота у проблемних групах, обговорення і аналітична робота з кінофільмами та драматургічними виставами, відвідування фольклорних фестивалів, музеїв і виставок. Кращі студентські роботи публікуються у онлайн-збірниках «Магістеріум» та «Студентський альманах».

 

КОНТАКТИ

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Лабораторна, 5/17 (корпус № 3), кім. 1009
тел.: +38 (044) 521-21-03
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,
svitlit1@gmail.com
Офіційний веб-сайт кафедри: http://litdepartment.blogspot.com/
Facebook: http://www.facebook.com/svitlit

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти