Кафедра психології і педагогіки

Загальна інформація

Кафедра психології і педагогіки була заснована в 1949 році.
Кафедра є випусковою для бакалаврів і магістрів зі спеціальності "053 Психологія".
Студенти, які навчаються за цим напрямом і спеціальністю щоденно вивчають англійську мову впродовж п’яти років навчання, а також другу іноземну мову (німецьку) з другого курсу.  Кількість студентів у групі налічує 11−15 осіб.  При кафедрі в окремо обладнаному приміщенні функціонує Лабораторія консультативної психології, яка слугує базою для науково-дослідної та науково-практичної діяльності студентів. Зміст навчальних програм дисциплін психологічного напряму має практичну орієнтацію. В навчальних програмах  враховано сучасні вимоги ринку праці до фахівців цього напряму.

КОНТАКТИ

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська 73 (корпус № 1), кімн. 901
тел. +38 (044) 287-14-25,
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Офіційний веб-сайт кафедри: http://psy.knlu.edu.ua/

Завідувач

Бондаренко Олександр Федорович − доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України, "Заслужений працівник освіти України", дійсний член Професійної психотерапевтичної ліги та офіційний викладач і супервізор практики міжнародного рівня.
Офіційний веб-сайт: http://prof-bondarenko.kiev.ua/
Сторінка у соц. мережі Facebook: https://www.facebook.com/people/Александр-Бондаренко/100015892961186


Науково-педагогічний склад кафедри:

На кафедрі працюють 17  науково-педагогічних працівників, з них 4 професори, 7 доцентів; 4 доктори наук, 12 кандидатів наук.


Секція психології:

Професори:
докт. психол. наук Бондаренко Олександр Федорович
Доценти:
канд. пед. наук Горбенко Світлана Леонідівна
канд. психол. наук  Кириленко Валентина Граціянівна
канд. пед. наук  Крюкова Олена Вікторівна
канд. психол. наук  Кучеровська Наталія Олександрівна
Викладачі:
канд. психол. наук, ст. викладач Корх Віра Михайлівна
канд. психол. наук, cт. викладач Палій Валерія Сергіївна
канд. психол. наук, викладач Федько Світлана Леонідівна
викладач Черкаська Тетяна Анатоліївна

Марушко Наталя Андріївна − ст. лаборант з в.о.


Секція педагогіки:

Професори:
докт. пед.наук. ЛевченкоТетяна Іванівна
докт. пед.наук., член-кор. НАПНУ Матвієнко Ольга Василівна
докт. пед.наук. Тхоржевська Тетяна Дмитрівна
Доценти:
канд. пед. наук . Демчук Володимир Степанович
канд. пед. наук. Кудіна Валерія Василівна
канд. пед. наук. Соловей Мирослав Іванович
канд. пед. наук. Чернуха Анатолій Максимович

 

Дисципліни

Викладачі секції психології забезпечують викладання таких дисциплін:
- для спеціальності «Мова та література», «Переклад», «Філологія», Менеджмент, Туризм, Маркетинг, Правознавство,
•    психологія (ІІ курс);
•    основи психології (для ф-ту слов'янських мов, ІІ курс);

- для спеціальності «Психологія»:
•    вступ до спеціальності;
•    загальна психологія;
•    основи анатомії та фізіології нервової системи;
•    історія психології;
•    вікова психологія;
•    педагогічна психологія;
•    соціальна психологія;
•    психологія управління;
•    психологічна служба в системі освіти;
•    основи патопсихології;
•    психологія здоров’я;
•    основи психологічного консультування;
•    диференціальна психологія;
•    експериментальна психологія;
•    психодіагностика;
•    клінічна психологія,
•    основи психокорекції;
•    математичні методи в психології;
•    практикум з групової психокорекції;
•    основи нейропсихології;
•    психологія криз;
•    методологічні та теоретичні проблеми в психології;
•    основи дефектології.
 
- для магістратури спеціальності «Психологія»:
•    основи клінічної психодіагностики;
•    основи психотерапії, що центрована на клієнті;
•    психологія сексуальності;
•    основи психосемантики;
•    методика викладання психології;
•    психологія дитини раннього віку;
•    сімейне та дитяче психологічне консультування;
•    методологічні проблеми сучасної психології;
•   основи когнітивно-поведінкової психотерапії

Викладачі секції педагогіки забезпечують викладання таких дисциплін:

•    педагогіка;
•    основи педагогічної майстерності;
•    основи психології та педагогіки;
•    педагогіка і психологія вищої школи;
•    основи культури педагогічного спілкування;
•    порівняльна педагогіка;
•    основи освітнього менеджменту;
•    вікова педагогіка

Спеціальності

Кафедра готує здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» і ступеня «магістр» зі спеціальності «Психологія».

Розклад заочної форми навчання факультету германської філології

Розклад
зимової заліково-екзаменаційної сесії
2018-2019 н. р.

Графік навчального процесу факультету германської філології

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти