Кафедра фонетики і практики англійської мови

Історія

Кафедра була заснована в 1967 році з метою подальшої спеціалізації навчального процесу, впровадження комунікативного підходу до формування мовних компетенцій студентів II-го та III-го курсів факультету англійської мови. Першим завідувачем кафедри стала кандидат філологічних наук, доцент Передерій Тетяна Андріанівна. Згодом її справу продовжили кандидат філологічних наук, доцент Покровська Галина Олександрівна та кандидат філологічних наук, доцент Кривошеєв Олег Володимирович, який, починаючи з 1981 року, майже чверть століття очолював навчальну, методичну та наукову роботу викладачів кафедри. Традиції, започатковані цими талановитими мовознавцями й педагогами, продовжує кандидат філологічних наук, доцент Морякіна Ірина Анатоліївна, яка очолює кафедру з січня 2005 року.

Завідувач

Морякіна Ірина Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент від 2005р. завідувач кафедри фонетики  і практики англійської мови (у 2011-2015р.р. кафедри англійської філології) Київського національного лінгвістичного університету у 1990р. закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов по спеціальності "Англійська мова та друга іноземна (французька)" у 2005 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: "Мовна особистість англійців в художній прозі Дж. Голсуорсі: лінгвокогнітивний та комунікативно-прагматичний аспекти (на матеріалі романів форсайтівського циклу).

СПИСОК наукових та навчально-методичних праць завідувача кафедри фонетики і практики англійської мови Морякіної Ірини Анатоліївни

 

Науково-педагогічний склад кафедри:

1. Бишук Галина Володимирівна – ст. викладач к.ф.н.
2. Бідная Ольга Георгіївна – ст. викладач
3. Богун Світлана Володимирівна – ст. викладач
4. Василенко Дмитро Володимирович – к.ф.н., доцент
5. Горькава Надія Олексіївна – викладач
6. Друченко Георгій Олександрович – ст. викладач
7.Єремеєва Інна Андріївна – викладач
8. Жикіна Ірина Василівна – викладач
9. Іванчук Василь Васильович – ст. викладач
10. Камишникова Олеся Павлівна – викладач
11. Кириченко Тетяна Сергіївна –ст. викладач, к.ф.н.
12. Клезь Катерина Олександрівна – викладач
13. Князева Лариса Віталіївна – викладач
14. Львова Надія Леонідівна – к.ф.н., доцент
15. Насікан Зоряна Сергіївна – викладач
16. Несвіт Алла Миколаївна – викладач
17. Семилітко Інна Олександрівна – викладач
18. Сивкова Марина Гаврилівна – ст. викладач
19. Сидоренко Юлія Станіславівна – викладач
20. Ставицька Тетяна Єфремівна – к.ф.н., доцент
21. Струмінська Марія Петрівна – викладач
22. Таран Ірина Миколаївна – ст. викладач
23. Чигринець Ольга Володимирівна – ст. викладач
24. Юровських Катерина Андріївна – викладач
25. Янішевська Зоя Вікторівна – к.п.н., доцент
26. Яремко Дмитро Павлович – ст. викладач

 

Публікації науково-педагогічного складу кафедри за останні 5 років

 

 

Спеціальності

  • Філологія. Мова і література (англійська) – 6.020303
  • Філологія. Мова і література (українська). Українська мова і література – 6.020303
  • Психологія – 6.030102

Дисципліни

1 курс:
•    Настановно-корективний курс з англійської мови для студентів І-го курсу зі спеціальності 014.02 Середня освіта Мова і література (англійська). Кількість кредитів  – 6/6 (з.в.). Загальна кількість годин – 180/180 (з.в.).
•    Настановно-корективний курс з англійської мови для студентів І-го курсу зі спеціальності 014.01 Середня освіта Українська мова і література. Кількість кредитів  – 4. Загальна кількість годин – 120.
•    Настановно-корективний курс з англійської мови для студентів І-го курсу з напряму підготовки 035.04 Філологія спеціальності Мова і література (англійська). Кількість кредитів  – 5/5 (з.в.). Загальна кількість годин – 150/150 (з.в.).
•    Практика усного і писемного мовлення англійської мови для студентів І-го курсу з напряму підготовки 035.04 Філологія спеціальності Мова і література (англійська). Кількість кредитів  – 18/18 (з.в.). Загальна кількість годин – 540/540 (з.в.).
•    Практика усного і писемного мовлення англійської мови для студентів І-го курсу з напряму підготовки 014.02 Середня освіта спеціальності Мова і література (англійська). Кількість кредитів  – 15 /15 (з.в.). Загальна кількість годин – 450/450 (з.в.).
•    Англійська мова для студентів І-го курсу з напряму підготовки 014.01 Середня освіта спеціальності Мова і література (Українська мова і література). Кількість кредитів  – 18. Загальна кількість годин – 540.
•    Англійська мова (за професійним спрямуванням) для студентів І-го курсу з напряму підготовки 053 Психологія спеціальності Психологія. Кількість кредитів  – 22. Загальна кількість годин – 660.
•    Практична фонетика англійської мови для студентів І-го курсу з напряму підготовки 014.02 Середня освіта спеціальності Мова і література (англійська). Кількість кредитів  – 5/5 (з.в.). Загальна кількість годин – 150/150 (з.в.).
•    Практична фонетика англійської мови для студентів І-го курсу з напряму підготовки 035.04 Філологія спеціальності Мова і література (англійська). Кількість кредитів  – 5/5 (з.в.). Загальна кількість годин – 150/150 (з.в.).

2 курс:
•    Практика усного і писемного мовлення англійської мови для студентів ІІ-го курсу з напряму підготовки 6.020303 Філологія спеціальності Мова і література (англійська). Кількість кредитів  – 16 / 29 (з.в.). Загальна кількість годин – 420/870 (з.в.).
•    Англійська мова  для студентів ІІ-го курсу з напряму підготовки 6.020303 Філологія спеціальності Мова і література (Українська мова і література). Кількість кредитів  – 21 / 0 (з.в.).  Загальна кількість годин – 630/0 (з.в.).
•    Англійська мова для студентів ІІ-го курсу з напряму підготовки 6.030101 Психологія спеціальності Психологія. 170 годин / кредит ЄКТС
•    Практична фонетика англійської мови для студентів ІІ-го курсу з напряму підготовки 6.020303 Філологія спеціальності Мова і література (англійська). Кількість кредитів  – 4/4 (з.в.). Загальна кількість годин – 120/120 (з.в.).

3 курс:
•    Практика усного і писемного мовлення англійської мови для студентів ІІI-го курсу з напряму підготовки 6.020303 Філологія спеціальності Мова і література (англійська). Кількість кредитів  – 16,5. Загальна кількість годин – 594.
•    Англійська мова для студентів ІІI-го курсу з напрямку підготовки 6.020303 Психологія спеціальності Психологія. Кількість кредитів  – 12. Загальна кількість годин – 432.
•    Англійська мова для студентів ІІI-го курсу з напряму підготовки 6.020303 Філологія спеціальності Мова і література (Українська мова і література). Кількість кредитів  – 15. Загальна кількість годин – 594.
•    Практична фонетика англійської мови для студентів IІІ-го курсу з напряму підготовки 6.020303  Філологія спеціальності Мова і література (англійська). Кількість кредитів  – 3/3 (з.в.). Загальна кількість годин – 108/98 (з.в.).
•    Теорія і практика перекладу за напрямом підготовки 6.020303 Філологія спеціальності Мова і література (англійська). Кількість кредитів – 2 / 2. Загальна кількість годин – 72.
•    Практика студентів (інформація про проходження студентами практики);
Студенти не проходять практику на кафедрі.


Основні пріоритетні напрями наукової роботи кафедри включають:
– проведення викладачами кафедри наукових досліджень у межах колективної науково-дослідної теми та апробація результатів цих досліджень на науково-практичних конференціях, публікація  результатів досліджень  у формі наукових статей, тез доповідей, навчальних посібників та підручників, навчально-методичних матеріалів;
– залучення студентів до науково-дослідної роботи у формі відвідування теоретичних курсів за вибором, керівництво діяльністю науково-дослідних груп та гуртків, керівництва курсовими, дипломними та магістерськими дослідженнями;
– підготовка та проведення мовних олімпіад та лігнвакраїнознавчих конкурсів та інших інтелектуальних змагань

 

 

КОНТАКТИ

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73 (корпус № 1), кім. 332
тел.: +38 (044) 529-88-08
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Офіційний веб-сайт кафедри: http://englang.knlu.edu.ua/

Розклад денної форми здобуття освіти факультету германської філології

Розклад весняно-літньої 
заліково-екзаменаційної сесії
2019-2020 н. р.


Розклад атестації здобувачів вищої освіти факультету германської філології, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, денна та заочна форми здобуття освіти у 2020 році

Розклад оглядових лекцій до атестації здобувачів вищої освіти факультету германської філології, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, денна та заочна форми здобуття освіти у 2020 році

 

 

 

Розклад заочної форми здобуття освіти факультету германської філології

Розклад весняно-літньої
заліково-екзаменаційної сесії
2019-2020 н. р.

 


 

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти