Здобувачі наукових ступенів (Д 26.054.02)

 Список

здобувачів наукового ступеня кандидата наук


ПІБ
здобувача


Тема дисертації


Спеціальність


Офіційний
захист
(дата, час)


Матеріали для оприлюднення

ДЯЧЕНКО
НАТАЛІЯ
ЛЕОНІДІВНА

ФРАНЦУЗЬКІ ДИТЯЧІ ЛІЧИЛКИ:
ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ І СТРУКТУРНО-КОМПОЗИЦІЙНИЙ АСПЕКТИ

10.02.05 – романські мови

18 грудня 2019 р.
о 16:00 год.

I. Автореферат
II. Дисертація
III. Відгуки офіційних опонентів:
1) доц. Косович О. В.
2) доц. Космацька Н. В.

ГУРМАК
ЮЛІЯ
МИХАЙЛІВНА

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ТИПИ ВТОРИННОЇ НОМІНАЦІЇ
У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ ПЕРІОДУ ПРЕЦІОЗНОСТІ
(XVI – XVII століття)

10.02.05 – романські мови

18 грудня 2019 р.
о 14:00 год.

I. Автореферат
II. Дисертація
III. Відгуки офіційних опонентів:
1)
доц. Косович О. В.
2) доц. Круковський В. І.

МИРОНОВА НАТАЛЯ ВОЛОДИМИРІВНА

ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ ПОНЯТТЯ ВОЙОВНИЧІСТЬ У СУЧАСНІЙ ФРАНЦУЗЬКІЙ ПРОЗІ
(на матеріалі творчості Амелі Нотомб)

10.02.05 – романські мови

18 грудня 2018 р.
о 16:00 год.

I. Автореферат
II. Дисертація
III. Відгуки офіційних опонентів:
1) доц. Косович О. В.
2) доц. Круковський
В. І.

ЖУРКОВА
ОЛЬГА
ЛЕОНІДІВНА

МОТИВОВАНІСТЬ КОНОТАТИВНОГО ЗНАЧЕННЯ
ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ:
ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ

10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство

18 грудня 2018 р.
о 14:00 год.

I. Автореферат
II. Дисертація
III. Відгуки офіційних опонентів:
1) доц. Краснобаєва-Чорна Ж. В.
2) доц. Онищук М. І.

БРУСКО
ГАННА
АНТОНІВНА

ФУНКЦІОНУВАННЯ
НЕОЛОГІЗМІВ У ФРАНКОМОВНІЙ
ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ

10.02.05 – романські мови

17 грудня 2018 р.
о 16:00 год.

I. Автореферат
II. Дисертація
III. Відгуки офіційних опонентів:
1) проф. Гетьман З. О.
2) доц. Космацька
Н. В.

КУРАНДА
ВІТАЛІНА ВАЛЕНТИНІВНА

ПРОПОЗИЦІЙНО-СЕМАНТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЛЕКСИКО-СЛОВОТВІРНИХ
ГНІЗД З ВЕРШИНОЮ ТВАРИНА ТА РОСЛИНА В ІТАЛІЙСЬКІЙ МОВІ

10.02.05 – романські мови

17 грудня 2018 р.
о 14:00 год.

I. Автореферат
II. Дисертація
III. Відгуки офіційних опонентів:
1) проф. Гетьман З. О.
2) доц. Раєвська І. В.

БОБЧИНЕЦЬ
ЛЮБОВ
ІВАНІВНА

ТЕРМІНОЛОГІЧНА І ФРАЗЕОЛОГІЧНА НОМІНАЦІЯ АЗАРТНИХ ІГОР У СУЧАСНІЙ ІСПАНСЬКІЙ МОВІ: ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ

10.02.05 – романські мови

31 жовтня 2018 р.
о 09:30 год.

I. Автореферат
II. Дисертація
III. Відгуки офіційних опонентів:
1) проф. Гетьман З. О.
2) доц. Буць
Ж. В.

3) доц. Круковський
В. І.

 

Список

здобувачів наукового ступеня доктора наук

 

 

 

 

 

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти