Новини та події

Наказ ректора щодо навчального процесу

Наказ № 209-о від 07.04.2020 "Про деякі питання, пов'язані із завершенням II семестру 2019-2020 н. р." 

Наказ № 217-о від 23.04.2020 "Про продовження карантину в Університеті"

Наказ № 223-о від 06.05.2020 "Про деякі питання організації освітньої діяльності Університету в умовах карантину"

Наказ № 30-а від 13.05.2020 "Про організацію в Університеті освітньої діяльності в дистанційному режимі в умовах карантину на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти"

Накази ректора щодо практики

Наказ № 272-с від 06.04.2020 "Про завершення проходження практики студентів IV курсу (перший (бакалаврський) рівень   вищої   освіти), спеціальність 014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література, освітньо-професійна програма: Українська мова і література, англійська мова, зарубіжна література, у дистанційному режимі з використанням ІТ-технологій на факультеті слов'янської філології "

Наказ № 274-с від 07.04.2020 "Про проходження практики з психологічної  діагностики та шкільного консультування в повному обсязі студентами IV курсу (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти) факультету перекладознавства, спеціальність 053 Психологія, освітньо-професійна програма Практична психологія, в дистанційному режимі з використанням  ІТ-технологій"

Наказ № 275-с від 08.04.2020 "Про організацію та проведення в повному обсязі   навчальної практики «Вступ  до фаху»  (без   відриву  від навчання) студентів  І   курсу   (перший  (бакалаврський)  рівень вищої освіти), факультету перекладознавства, спеціальність 242 Туризм, освітньо-професійна програма Туристичне обслуговування, денна форма здобуття    освіти, в дистанційному    режимі   з   використанням  ІТ-технологій"

Read more...

Накази ректора у зв'язку з COVID-19

Наказ ректора № 169-о від 05.03.2020 "Про невідкладні заходи щодо запобігання захворюванням, що викликані коронавірусом COVID-19"

Наказ ректора №186-о від 11.03.2020 "Про невідкладні заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19"

Наказ ректора № 200-о від 16.03.2020 р. "Про організацію в Університеті освітнього процесу в дистанційному режимі з використанням ІТ-технологій під час карантину"

Наказ ректора № 24-а від 16.03.2020 "Про організацію в Університеті освітнього процесу в дистанційному режимі з використанням ІТ-технологій під час карантину"

Наказ ректора № 203-о від 20.03.2020

Наказ ректора № 206-о від 27.03.2020 "Про організацію в Університеті освітнього процесу в дистанційному режимі з використанням ІТ-технологій під час продовження карантину (перший (бакалаврський) і другий (магістерський) рівні вищої освіти"

Наказ ректора №25-а від 27.03.2020 "Про організацію в Університеті освітнього процесу в дистанційному режимі з використанням ІТ-технологій під час продовження карантину на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти, очна (денна, вечірня) та заочна форми здобуття освіти"

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти